kredyty hipoteczne

Analityka biznesowa i procesy w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych

31 stycznia 2017 r, Warszawa

 

>>STRONA GŁÓWNA WYDARZENIA<<

 

Rozwój przedsiębiorstwa uwarunkowany jest wieloma czynnikami, wśród których istotne miejsce zajmują nowoczesne narzędzia analityki biznesowej, pozytywnie oddziałujące na wydajność procesów zachodzących w obrębie firmy.

 

Analizując poprawność procesów decyzyjnych, można trafnie określić efektywność procesów operacyjnych, co z kolei pozwala na opracowanie adekwatnej dla specyfiki firmy strategii działań.

 

Tematyka konferencji:

I. BPM - zarządzanie procesami biznesowymi

 

1. analiza i opis procesów
2. projektowanie procesów
3. modelowanie procesów biznesowych
4. zarządzanie i audyt procesów
5. symulacje i optymalizacja procesów biznesowych
6. technologie i narzędzia wspierające zarządzanie i automatyzację procesów biznesowych
7. Business Process Outsourcing (BPO)
8. Business Activity Monitoring (BAM)
9. Service Oriented Architecture (SOA)

 

II. BI - problemy wdrożeń a korzyści

 

1. infrastruktura analityczna - narzędzia do zaawansowanej analityki
(OLAP, analizy Ad-hoc, Data Mining - eksploracja danych, planowanie-strategiczne
 i operacyjne, dystrybucja informacji, raportów i analiz)
2. analityka predyktywna
3. integracja z innymi systemami
4. gromadzenie i integracja danych - hurtownie danych
5. zarządzanie danymi i ich jakością
6. BIG DATA – nowe możliwości analizy danych
7. Performance Management - analiza i wydajność finansowa (planowanie, prognozowanie,
 budżetowanie)
8. dobre praktyki wdrożeniowe

 

>>SZCZEGÓŁOWY PROGRAM<<

 

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

 

- kadrę zarządzającą banków komercyjnych i spółdzielczych oraz innych
- przedstawiciele branży ubezpieczeniowej i innych instytucji finansowych,
- przedstawiciele i członkowie zarządów,
- osoby odpowiedzialne za rozwój, innowację oraz organizację,
- osoby odpowiedzialne za wybór, zakup i wdrażanie systemów do zarządzania procesami biznesowymi,
- osoby odpowiedzialne za definiowanie strategii działania organizacji,
- menedżerowie biorący udział w ustalaniu kształtu procesów,
- menedżerowie informatyki oraz analitycy biznesowi.

 

>>REJESTRACJA<<

 

Zapraszam do kontaktu:

Katarzyna Brejnakowska
Młodszy specjalista ds. organizacji konferencji
tel. +48 720 911 821
e-mail: katarzyna.brejnakowska@successpoint.pl

banki