kredyty hipoteczne

BIG DATA

warsztaty "BIG DATA W BANKOWOŚCI: PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ, TRENDY TECHNOLOGICZNE"

 

Warszawa, 26 lipca 2017 r.

 

W programie:

 

Wykład, konsultacje: Przykłady rozwiązań opartych o technologię BIG DATA w polskich i światowych instytucjach finansowych:

   •     Jak rozwój big data zmienił podejście do zarządzania danymi?

   •     Rozwój analityki predykcyjnej – zastosowania w bankowości.

   •     Przegląd wybranych rozwiązań opartych o analitykę big data w sektorze finansowym.

 

Wykład, konsultacje: Jak dane i sztuczna inteligencja zmieniają świat:

Patrząc na rynek Big Data w ciągu ostatnich lat widzimy przenikanie się i konwergencje trendów w obszarach: Data, Big Data, Artificial Intelligence, i Internet of Things. Coraz trudniej jest precyzyjnie określić przyszłe trendy oraz keirunki rozwoju technologii. Dane mają potencjał do budowania przewagi konkurencyjnej i dodatkowych wartości. A ich posiadanie, czy prawa własności do nich stają się kluczowe dla gospodarki cyfrowej. Prelekcja obejmie nastepujace zagadnienia i tematy:

   •     Podstawowe trendy przyczyniajace sie do gospodarki opartej na danych: hyperconnectivity & Internet of Things.

   •     Big Data – podstawowe pojęcia i definicje.

   •     Interfejs czlowiek – komputer: co było, co jest, co będzie.

   •     Dane niestrukturalne – jak z nich wyłuskiwać informacje.

   •     Ekonomia oparta na danych – zaawansowana analityka to za mało

Omówienie w/w kwestii będzie wspierane zarówno przykładami prac naukowo-badawczych jak i dostępnych już produktów na rynku oraz przykładowych wdrożeniach.

 

Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/bigdata/index.php   

 

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/bigdata/formularz_pr10.php

 

Organizator:

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.;

www.cpi.com.pl

tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

banki