kredyty hipoteczne

Bezpieczeństwo firmowych sieci

Podsumowanie konferencji

17 września 2013 r. w Warszawie pod Patronatem Honorowym organizacji ISSA, odbyła się kolejna edycja konferencji "Bezpieczeństwo Firmowych Sieci" oragnizaowana przez fimrę MultiTrain.

Szczegóły na stronie:www.multitrain.pl

Liczne przybycie przedstawicieli różnych firm i instytucji, świadczy o wciąż ogromnym zainteresowaniu problematyką, związaną z ochroną firmowych zasobów.

Podczas konferencji wysłuchaliśmy wielu interesujących wykładów oraz prezentacji. Spotkanie rozpoczął Pan Mateusz Strzałkowski z Bezpieczniej w Sieci, który opowiadał o społecznej świadomości zagrożeń w sieci. Nestępnie Pan Piotr Kubiak z firmy A plus C przedstawił nam funkcjonowanie systemów uplook i statlook. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również prezenstacja Pana Macieja Kubata, reprezentanta firmy Axence, który opowiadał o podnoszeniu bezpieczeństwa infrastruktury IT, dzięki wdrożeniu programu Axence nVison. Uczestnicy mieli również okazję dowiedzieć się jakie błędy popełniają ludzie w kwestii zabezpieczeń sieci komputerowej, o czym uświadomił nas Pan Mariusz Chyc ze Stowarzyszenia Instytutu Informatyki Śledczej. Zasady działania oprogramowania firewall przedstawił Pan Marcin Baranowski z Zespołu Bezpieczeństwa Sieciowego Alior Banku, natomiast Pan Maciej Miłostan z Zespołu Bezpieczeństwa PCSSO opowiedział o dogłębnej ochronie sieci w nowoczesnej organizacji. Spotkanie zamykał wykład Pana Jakuba Kubalskiego z kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka, którego prezentacja poświęcona była powszechnemu dziś problemowi spamu w kontekście działalności marketingowej w internecie.

Dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestnikom za liczne przybycie i miłą atmosferę. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko zaprosić do śledzenia kolejnych wydarzeń orgazniowanych przez firmę MultiTrain na stronie: http://www.multitrain.pl/Informacje o konferencji

W każdej firmie niezbędny jest system zabezpieczający, który zapewni bezpieczeństwo sieci, chroniąc przed złośliwym oprogramowaniem oraz bezpośrednimi atakami z Internetu.

Stosowne zabezpieczenia należy dobierać, mając na uwadze profil firmy, uprawnienia i stanowisko użytkownika, jak również fakt, czy komputer jest urządzeniem stacjonarnym czy mobilnym.

Zapraszamy do dyskusji na temat zagrożeń, na które narażona jest firmowa sieć każdego dnia oraz sposobów wdrożenia pełnego systemu zabezpieczającego podczas konferencji Bezpieczeństwo firmowych sieci 17 września w Warszawie.

Podczas konferencji zostaną wygłoszone m.in. prelekcje:
 • „Zintegrowane zarządzanie infrastrukturą IT i podnoszenie poziomu jej bezpieczeństwa dzięki wdrożeniu Axence nVision” - Maciej Kubat, Axence
 • „Bezpieczeństwo infrastruktury IT oraz kluczowych danych w praktyce - Systemy uplook i statlook” - Grzegorz Skuza i Piotr Kubiak, A plus C Sp. z o.o.
 • „Firewall - bezpieczeństwo ściany ognia” - Marcin Baranowski, Sekcja Bezpieczeństwa Sieciowego w Alior Bank S.A.
 • „Problem spamu a działalność marketingowa w Internecie” - Jakub Kubalski, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka
 • „Ochrona dogłębna sieci w nowoczesnej organizacji”- dr inż. Maciej Miłostan - Zespół Bezpieczeństwa PCSS
 • Społeczna świadomosć zagrożeń w sieci” - Mateusz Strzałkowski - rzecznik prasowy Fundacji Bezpieczniej w Sieci.org
Proponowana tematyka konferencji:
 • Zarządzanie pasmem sieci QoS
 • VPN - Wirtualne Sieci Prywatne
 • Systemy wykrywania włamań (IDS) i zapobiegania włamaniom (IPS) Firewall Appliance
 • Firewalle sprzętowe
 • Personal firewall
 • Firewalle programowe
 • Appliance - ochrona zintegrowana
 • Audyt i polityka bezpieczeństwa sieci
 • Zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
 • Bezpieczeństwo punktów końcowych (Endpoint security)
 • Narzędzia do zarządzania siecią
 • Zabezpieczenia biometryczne
 • Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych
 • Ochrona antywirusowa
 • Ochrona przed spamem na serwerze
 • Ochrona przed spamem po stronie klienta
 • Bezpieczeństwo serwerów pocztowych
 • Oprogramowanie typu spyware i adware
 • Filtrowanie treści, content security
 • Problem spamu a działalność marketingowa w Internecie
Do udziału zapraszamy:
 • osoby odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa w firmie
 • dyrektorów/specjalistów/managerów ds. bezpieczeństwa IT w firmie
 • decydentów w sprawach wyboru i zakupu rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa
 • przedstawicieli branży finansowej, ubezpieczeniowej, przemysłu, telekomunikacji, administracji, energetyki, branży usługowej.
Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Udział jest płatny: dla pozostałych osób, w tym przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych - opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23% VAT*Więcej informacji na stronie organizatora: multitrain.pl

Rejestracja: multitrain.pl

Kontakt do organizatora:
Dorota Iwanicka
mobile: +48 691 571 598
dorota.iwanicka [at] multitrain.pl

banki