kredyty hipoteczne

Business Intelligence w instytucjach finansowych

 1. Czym jest Business Intelligence?

 2. Jaką rolę odgrywa BI w nowoczesnym modelu zarządzania?

 3. Jaki wpływ BI ma na przewidywanie przyszłych trendów i ulepszanie oferty?

 4. Jakie są korzyści wynikające z wdrożenia systemów BI?
Już 18 lutego w Warszawie zaprezentujemy najlepsze praktyki w zakresie analityki biznesowej w instytucjach finansowych.
Serdecznie zapraszamy do udziału w V edycji bezpłatnej konferencji:


"Business Intelligence w instytucjach finansowych"
Centrum Bankowo - Finansowe
ul. Nowy Świat 6/12


Podczas konferencji prelekcję wygłosi:
 1. Józef Sać, Menedżer ds Rozwoju Hurtowni Danych, Bank Zachodni WBK S.A. Hurtownia Danych w praktyce - analiza przypadku na przykładzie prowadzonego projektu w Banku Zachodnim WBK


 2. Marek Nowak, Kierownik Wydziału Utrzymania Systemów CRM i Ryzyka Kredytowego, Bank BGŻ
  Jacek Stułka, Koordynator Obszaru Biznesowego CRM, Bank BGŻ Technologie IT jako nośnik współpracy obszarów ryzyka i sprzedaży w banku

Swoje rozwiązania zaprezentują firmy:

- Brązowy Partner Konferencji - ASTRAFOX Sp. z o. o.

- Partner Konferencji - QBICO - Quality Business Intelligence Consulting

- Wystawca - Linux Polska


Proponowana tematyka konferencji:
 1. gromadzenie i integracja danych - hurtownie danych

 2. zarządzanie danymi i ich jakością

 3. infrastruktura analityczna - narzędzia do zaawansowanej analityki (OLAP, analizy Ad-hoc, Data Mining - eksploracja danych, planowanie strategiczne i operacyjne, dystrybucja informacji, raportów i analiz)

 4. narzędzia do zarządzania wydajnością finansową (Performance Management) (planowanie, budżetowanie, prognozowanie, analiza finansowa, strategiczna karta wyników)

 5. dynamika wdrożenia BI i otrzymywanych efektów

 6. BIG DATA - nowe możliwości analizy danych

 7. OLAP - odległe dzieje?

 8. integracja z innymi systemami

 9. najlepsze praktyki
Do bezpłatnego udziału zapraszamy:
 1. kadrę podejmującą decyzje strategiczne w firmie:
 2. - dyrektorów finansowych,

  - menadżerów Business Intelligence,

  - dyrektorów i kierowników IT,

  - kierowników projektów, architektów i specjalistów, administratorów hurtowni danych, architektów aplikacji
 3. osoby odpowiedzialne za rozwój firmy
Udział jest płatny: dla przedstawicieli dostawców usług, rozwiązań informatycznych oraz technologicznych z zakresu BI- opłata za osobę wynosi 1000 zł + 23%VAT.

Ilość miejsc ograniczona.

Rejestracja: www.multitrain.pl

Kontakt z organizatorem:

Anna Matuszewska
Koordynator Projektu
tel. +48 725 792 690
anna.matuszewska@multitrain.pl

banki