kredyty hipoteczne

E-marketing i e-commerce w Świecie finansów

Warsztaty "E-MARKETING I E-COMMERCE W ŚWIECIE FINANSÓW - Jak planować kampanie wizerunkowo-sprzedażowe i optymalizować serwisy bankowe, transakcyjne i sprzedażowe?"

 

Warszawa, 19 kwietnia 2016r.

 

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/emf/formularz_pr10.php

 

Podczas warsztatu dostarczymy wskazówek i odpowiedzi:

 

- jak budować strategię komunikacji online w świecie finansów B2B i B2C?

 

- wizerunek czy sprzedaż? – w jaki sposób definiować i realizować działania w obszarze promocji finansów online?

 

- jak projektować sprzedażowe landing pages i strony produktowe produktów finansowych skłaniające do podjęcia akcji zakupowych lub kontaktu z doradcą?

 

- co i w jaki sposób mierzyć by osiągać ponad przeciętne rezultaty w kampaniach reklamowo-sprzedażowych w obszarze finansów – dla klientów indywidualnych i biznesu?

 

- czy i w jaki sposób adaptować trendy i „nowinki” technologiczne w komunikacji z klientami zainteresowanymi produktami finansowymi?

 

- jak dobrać partnera i wybrać optymalny model rozliczeń z uwzględnieniem specyfiki branży finansowej?

 

Dla kogo?

 

Szkolenie dla pracowników banków, firm ubezpieczeniowych, doradców i pośredników finansowych, funduszy inwestycyjnych, a także świata finansów B2B (oferta MśP i korporacyjna, leasing, faktoring) i private banking w tym:

 

- managerów i specjalistów e-marketingu

 

- managerów i specjalistów marketingu

 

- osób związanych ze sprzedażą w kanałach elektronicznych

 

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/emf/index.php

 

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

 

email: pr@konferencja.com.pl

 

banki