kredyty hipoteczne

VI edycja dwudniowego kongresu EuropeanExecutive Forum już za nami!

Dwa dni, pięć paneli dyskusyjnych, trzydziestu prelegentów, osiem godzin wystąpień Gości Specjalnych i dyskusji panelowych oraz uroczysta gala – tak w skrócie wyglądała VI edycja międzynarodowego kongresu o tematyce przywództwa, zarządzania i innowacji. Wydarzenie miało miejsce 9 i 10 kwietnia w hotelu Sheraton w Warszawie i odbyło się pod Patronatem Honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Po raz kolejny przyznano też prestiżowe statuetki ,,EuropeanLeadershipAwards”.

 

Dzień 1

 

Pierwszy dzień konferencji otworzyło wystąpienie inauguracyjne Gościa Specjalnego Sony’egoKapoora – Dyrektora think tanku Re-Define, który w swoim przemówieniu podkreślał znaczenie rozwoju technologii jako jednego z dwóch (poza wzrostem liczby pracowników) motorów napędowych rewolucji technologicznych. Zaznaczył także że rozwój, który dzieje się na naszych oczach ma zarówno dobrą jak i złą stronę. Rzeczy które wydawały się nowoczesne 10 lat temu dziś są nierzadko bezużyteczne, a z drugiej strony rozwój sztucznej inteligencji oraz groźba wycieków danych osobowych (jak w przypadku Facebooka) stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi. Mówca zakończył swój wykład stwierdzeniem, że należy wspólnie reagować na wielu polach na wielkie wyzwania, które rzuca nam postępujący rozwój technologii.

 

Panel 1: Technologiczny róg obfitości

 

Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego moderowanego przez Prof. Piotra Płoszajskiego (Szkoła Główna Handlowa), prelegenci debatowali o postępującej cyfryzacji biznesu oraz o szansach i zagrożeniach jakie stwarza rozwój digitalizacji i automatyzacji. Moderator zainicjował część dyskusyjną zapraszając na scenę panelistów wśród których byli:ZsoltFekete (Algotech Polska), Tomasz Gościniak (Microstrategy Poland), Sony Kapoor (Re-Define), Marcin Lewandowski (Grupa GPEC) oraz Michał Sieczko (Canon Polska). Eksperci poruszyli w swojej dyskusji kluczowe zagadnienia dotyczące rozwoju technologicznego, wskazali technologie, które ich zdaniem będą odgrywać kluczową rolę w przyszłości m.in.: cyfrowe odwzorowanie obrazu, drukowanie 3D, blockchain oraz Big Data. Wskazali również branże, które rozwijają się równocześnie z rozwojem technologii oraz te, które nie nadążają (służba zdrowia oraz administracja publiczna)za postępującą rewolucją i należy dołożyć wszelkich starań aby to zmienić. Podczas dyskusji padło również stwierdzenie, które w pełni może posłużyć jako podsumowanie niezwykle ciekawego panelu: „Big Data is a newoil”.

 

Panel 2: Ekonomia współdzielenia

 

Dyskusja dotycząca ekonomii współdzielenia nadała ton debacie prowadzonej przez Prof. Witolda Orłowskiego (Akademia Finansów i Biznesu Vistula). O sharingeconomy jako gospodarce dostępu mówił Prof. Bolesław Rok (Akademia Leona Koźmińskiego).  Przekonywał, że obszarami gdzie znacząco się to zagadnienie rozwija, są rozrywki, którym towarzyszą takie serwisy i wypożyczalnie jak Spotify, czy Netflix oraz crowdfunding, który powoduje, że banki tracą kolejne pole do finansowania różnego rodzaju projektów. Na zagadnienie współdzielenia z perspektywy branży nieruchomości i wspólnego dostępu spojrzał Bartłomiej Zagrodnik (Walter Herz). Przywołał przykład przebudowy centów handlowych w odpowiedzi na nowe oczekiwania oraz zmianę postrzegania spędzania czasu. Pojawiają się coraz to nowe miejsca, które umożliwiają dzielenie się i wymianę własnymi produktami np. bookcrossing czy targi śniadaniowe. Prelegenci wśród których byli również Władysław Grochowski (Grupa Arche), Maciej Panek (Panek S.A. i UAB PANEK) oraz Dariusz Żuk (Business Link Poland) zgodnie uważali, że świat powinien się rozwijać w kierunku wymiany wiedzy i zasobów oraz ich efektywniejszego wykorzystania a nie w kierunku posiadania rzeczy.

 

STATUETKI „EUROPEAN LEADERSHIP AWARDS” ROZDANE PO RAZ KOLEJNY

 

Punktem kulminacyjnym wieczoru była gala rozdania „EuropeanLeadershipAwards”, która odbyła się już po raz szósty. Jej celem było uhonorowanienajlepszych przedsiębiorstw, wybitnych menedżerów i liderów biznesu, którzy wdrażają nowe technologie i innowacje, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju oraz odznaczają się szczególną dbałością o najwyższe standardy przywództwa.

 

Laureatami European Leadership Awards zostali:

 

Industry Leader - MAN Truck & Bus Polska
Innovation Leader - URSUS S.A.
Technology Leader - Canon Polska
CEO of The Year - Jan Motz, PrezesZarządu Capital Park
Global Success Leader - Maspex-GMW orazNowyStyl Group
Personality of the Year - Joanna Erdman, WiceprezesZarządu, ING Bank Śląski S.A.
Investment Leader - Griffin Real Estate
Financing Leader - Bank Pekao S.A. oraz PolskiFunduszRozwoju S.A.
Export Ambassador - KorporacjaUbezpieczeńKredytówEksportowych S.A.
Charity Leader - Pfizer Polska

 

Dzień 2

 

Drugi dzień konferencji zainicjował swoim przemówieniem Pan BerndLucke –prof. ekonomii oraz niemiecki europoseł. Przemówienie niezwykle ciekawie zarysowało sytuację wewnętrzną w Unii Europejskiej, wzajemne interakcje między państwami oraz obecne problemy wspólnoty. Wśród najpoważniejszych z nich można wymienić kryzys imigracyjny, Brexit oraz trudności legislacyjne, które wynikają z zapisów Traktatu Lizbońskiego odnośnie jednomyślności podczas głosowań nad zmianą/wprowadzeniem nowych uregulowań prawnych. Wszystkie te problemy osłabiają jedność organizacji a brak liderów, którzy mogliby pomóc w poradzeniu sobie z tymi problemami nie napawa optymizmem. Rozwiązaniem tych problemów według europosła jest skupienie się na integracji gospodarczej poprzez rozwój wspólnego rynku.

 

Panel 1: Zrównoważony rozwój w biznesie

 

Pierwszy panel prowadzony przez Agatona Kozińskiego (Polska The Times) poświęcony był zagadnieniom związanym z budowaniem zrównoważonego rozwoju w biznesie oraz innowacyjnym rozwiązaniom biznesowym prowadzącym do efektywnego wykorzystania zasobów. Prof. Michał Kleiber (The EuropeanCommunity on ComputationalMethods in Applied Science) zauważył, że największą szansą jak i również wyzwaniem w tworzeniu zrównoważonego biznesu jest wykorzystanie wielkich zasobów danych płynących z Big Data, których efektywne wykorzystanie pozwoliłoby określić skutki najróżniejszych elementów działalności w biznesie. Rozmówcy wśród których byliJean-AndreBarbosa (FuturePipeIndustries), Łukasz Czepiel (Pfizer Trading i Pfizer Consumer Healthcare), Joanna Erdman (ING Bank Śląski S.A.) oraz prof. BerndLucke, wspólnie uznali, że zysk nie jest jedyną wartością w korporacjach. Coraz więcej przedsiębiorców zwraca uwagę na dialog z interesariuszami takimi jak pracownicy, dostawcy czy klienci oraz dostosowuje prowadzone działania firmy do ich oczekiwań.

 

Drugi panel dyskusyjny zainicjowało przemówienie Prof. Santiago de la Cierva, wykładowcy IESE Business School, który przybliżył słuchaczom zagadnienia dotyczące nowoczesnego przywództwa. Mówca już na wstępie zaznaczył iż bycie liderem w dzisiejszych czasach jest dużo trudniejsze i wymaga od samego lidera znacznie więcej niż zaledwie kilkanaście lat temu. Wobec rozwoju social media i wchodzenia na rynek pracy millenialsów, lider powinien być osobą wszechstronną i biegłą w komunikacji wielokanałowej.

 

Panel 2: Wizjonerskie organizacje

 

Goście mieli możliwość wysłuchania panelu moderowanego przez Prof. Cezarego Wójcika(Center for Leadership), który dotyczył budowania wizjonerskich organizacji. Dyskutanci wśród których byli: Prof. Santiago de la Cierva (IESE Business School),Anna Jakób (Grupa GPEC),Piotr Paszczyk (APN Promise S.A.), Anna Poliszkiewicz (VistraCorporate Services) oraz Rafał Trusiewicz (Katharsis Development) wspólnie zauważyli, że aby tworzyć wizjonerskie organizacje trzeba oddać władzę i wyzwolić rozproszone przywództwo. „Rolą każdego wizjonera jest pokazywanie ludziom kierunków rozwoju oraz przekonywanie, że zakładane cele są osiągalne” – mówił Prezes Piotr Paszczyk. Eksperci wskazali: wizjonera, szczęście, zespół oraz strategię jako czynniki warunkujące sukces. Natomiast jako podstawę do odkrywania nowych możliwości biznesowych wymienili budowanie zaufania.

 

Panel 3: Wpływ robotyki i automatyki na rozwój gospodarki

 

Wprowadzeniem do ostatniego panelu dyskusyjnego było wystąpienie Dr Pawła Urbańskiego – Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, który podjął temat relacji pomiędzy rozwojem techniki a wzrostem gospodarczym. Jedną z konkluzji z prezentacji jest nieco pesymistyczna wizja przyszłości - nawet 50% zawodów w gospodarkach rozwiniętych będzie narażonych na automatyzację.

 

Paneliści ostatniej dyskusji moderowanej przez Prof. Cezarego Zielińskiego (Politechnika Warszawska) w której udział wzięli Krystyna Boczkowska (Robert Bosch), Piotr Czarnecki (Raiffeisen Bank Polska), Michal Kreczmar (PwC),Artur Pollak (APA Group) oraz wcześniej występujący Dr Paweł Urbański debatowali o technologicznej rewolucji oraz inwestowaniu w nowe technologie i cyfryzację. Zdaniem Krystyny Boczkowskiej robotyka i automatyzacja nie oznacza rezygnowania z pracowników, ponieważ rozwój technologii wprowadza nowe zawody, które odpowiedzialne są za cyberbezpieczeństwo, Big Data czy Internet rzeczy. Z kolei Piotr Czarnecki zaznaczył, że na konkurencyjnym rynku oraz w obecnej gospodarce, która zmierza w kierunku gospodarki cyfrowej następują dwa procesy-walka o koszty oraz zmiana paradygmatu działania na linii z klientem. Prelegenci jednogłośnie podkreślali ogromną wagę kształcenia i dostosowywania kadry pracowniczej do wymagań jakie stawia obecnie rynek pracy.

 

Patron Honorowy: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partner Główny: Canon Polska, Pfizer Polska

Partnerzy Złoci: Future Pipe Industries,MicroStrategy Poland, Skanska

Partnerzy: AlgotechPolska, APA Group, Arche, British Automotive Centrum, Robert Bosch, Enea, Grupa GPEC, ING Bank Śląski, Katharsis Development, Lyreco Polska, MasterCard, APN Promise, PwC, RaiffeisenPolbank, SPAR, Vistra Corporate Services, Walter Herz

Gala Partners: Globe Trade Centre, PanekCarSharing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o wydarzeniu

 

Najbardziej merytoryczne wydarzenie o tematyce przywództwa, zarządzania i innowacji odbędzie się już 9 i 10 kwietnia w hotelu Sheraton w Warszawie! Podczas "EuropeanExecutive Forum" grono polskich i zagranicznych autorytetów nauki, biznesu i polityki debatować będzie o przyszłości europejskiej gospodarki w dobie cyfryzacji i digitalizacji.

Dwudniowy międzynarodowy kongres odbędzie się pod hasłem "Technologia - Innowacje - Inwestycje". Wydarzenie co roku odwiedzają wybitni eksperci z całego świata, a to prestiżowe spotkanie zdobyło sobie renomę jednego z najważniejszychwydarzeń liderów biznesu i nauki.

Europa jest w fazie gigantycznych zmian związanych z czwartą rewolucją przemysłową oraz cyfryzacją i digitalizacją. "EuropeanExecutive Forum" to wyjątkowa platforma skupiająca grono eksperckie, które dzięki twórczej dyskusji, wymianie poglądów i doświadczeń wychodzi naprzeciw zagadnieniom związanym z nieustannie zmieniającą się gospodarką.Jest to jedyny tego typu międzynarodowy kongres odbywający się w Polsce, którego celem jest uniwersalna debata dedykowana międzynarodowemu środowisku biznesowemu, przedstawicielom najważniejszych instytucji edukacyjnych oraz reprezentantom świata polityki z Polski i z zagranicy.

Wydarzenie co roku jest wspierane między innymi przez London Business School, INSEAD, IESE Business School, Warsaw School of Economics, Akademię Leona Koźmińskiego czy Akademię Finansów i Biznesu Vistula.

Wśród Gości Specjalnych tegorocznej edycji będą m.in. Sony Kapoor - Dyrektor think tanku Re-Define, CEO Court Jesters Consulting, makroekonomista, były doradca m.in.: Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, ONZ oraz rządu norweskiego, Xiaolan Fu - Dyrektor Centrum Rozwoju Technologii i Zarządzania, Profesor rozwoju międzynarodowego i technologii Oxford University, BerndLucke - Profesor Ekonomii, wykładowca na Uniwersytecie w Hamburgu i University of British Columbia, były konsultant Banku Światowego, Santiago de la Cierva - Profesor IESE Business School, założyciel i pierwszy dyrektor międzynarodowej agencji telewizyjnej ROMEreports, prof.dr hab. SGH Jerzy Surma - Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, SGH, prof. dr hab. Krzysztof Michalik - Wydział Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr hab. Inż. Jan Szmidt - Rektor, Politechnika Warszawska, prof. Witold Orłowski - Ekonomista, Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Gł. Doradca ekonomiczny PwC Polska oraz Prof. Cezary Wójcik - Profesor nadzwyczajny Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Założyciel i dyrektor Center for Leadership.

Istotnym elementem kongresu będzie ceremonia rozdania statuetek "EuropeanLeadershipAwards". Nagrody teuhonorują najlepsze przedsiębiorstwa, wybitnych menedżerów i liderów biznesu, którzy wdrażają nowe technologie i innowacje, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju oraz odznaczają się szczególną dbałością o najwyższe standardy przywództwa.

Rejestracja na wydarzenie: http://www.executive-club.com.pl/konferencje/kongres/9-10-kwietnia-2018/rejestracja/

Partner Główny:Pfizer Polska
PartnerzyZłoci: Future Pipe Industries, Skanska
Partnerzy: Canon Polska, Enea, MasterCard, Polnord, RaiffeisenPolbank
Partner Merytoryczny: Cigno Consulting
Partner Instytucjonalny: IESE Business School
Partoni Medialni: Biznes na Fali, Business &Prestige, Capital24, CEO Magazyn, e-biurowce, Generacja Smart, Polish Market, Portal Przemysowy, Q Business, Warsaw Business Journal, Finance Gold, Nienieodpowiedzialni.pl

Executive Club jest organizacją networkingową zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Począwszy od roku 2005 w Klubie skupieni są liderzy biznesu o ugruntowanej pozycji, którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki. Klub organizuje dla swoich członków spotkania cykliczne, by umożliwić im wymianę idei oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Więcej informacji na stronie: www.executive-club.com.pl

Kontakt dla mediów:
Michał Mazurczak
PR Manager
tel. kom. 509 031 577
e-mail: michalmazurczak@executive-club.com.pl

banki