kredyty hipoteczne

Główne cele a długoterminowe zlecenie usług w przedsiębiorstwie

Podsumowanie

8 grudnia w budynku Millenium Plaza w centrum Warszawy po raz pierwszy odbyła się konferencja "Główne cele a długoterminowe zlecenie usług w przedsiębiorstwie"

Mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli prestiżowych firm, którzy zaprezentowali swoje rozwiązania oraz wielu cenionych ekspertów, którzy w kuluarach mogli podzielić się swoją wiedzą.

Mimo mglistej i nieprzyjemniej pogody spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze.

Konferencję rozpoczął Pan Mariusz Topór - Program Manager z firmy Ericpol, który mówił o wyzwaniach usług outsourcingowych w modelu time & material. Następnie Pan Sławomir Osiecki Senior Management Systems Architect w IBM zaprezentował wykład na temat monitorowania usług w modelu Service Level Agreement, który cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji.

Po przerwie kawowej wystąpił kolejny prelegent dr inż. Bolesław Szomański z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej, który podczas godzinnego wykładu zaprezentował najlepsze praktyki dla zarządzania. Następnie Pan Kamil Pszczółkowski, Członek Zarządu z firmy StillSec, poruszył temat zarządzania bezpieczństwem danych osobowych. Swoim przemówieniem wzbudził wśród uczestników gorąca dyskusję.

Po kolejnej przerwie wystąpiła Pani dr inż. Elżbieta Andrukiewicz - przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego, która zaprezentowała "Normy międzynarodowe opisujące procesy outsourcingu w obszarze IT". Konferencję zakończyła Pani Małgorzata Podgórska - Dyrektor Zarządzający Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

Na koniec zostały rozlosowane nagrody, które ufundowało Wydawnictwo Naukowe PWN w postaci książek. Jednak na tym się nie skończyło Brązowy Partner firma Ericpol i Arrow ESC przygotowali kolejne nagrody dla uczestników konferencji, a że święta coraz bliżej to upominki też świąteczne.

Dziękujemy za przybycie wszystkim gościom i zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach organizowanych przez firmę SuccessPoint.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem lub współpracą podczas kolejnej edycji konferencji zapraszamy do kontaktu.

Kontakt:

Ines Messaoud Nacer
Asystentka ds. promocji
Tel. + 48 720 911 825
e-mail: wspolpraca@successpoint.pl
Informacje o konferencji

W imieniu firmy SUCCESSPOINT pragnę serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w konferencji:

 

„Główne cele a długoterminowe zlecenie usług w przedsiębiorstwie”

8 grudnia 2015 r. | Warszawa

Golden Floor Budynek Millenium Plaza ul. Al. Jerozolimskie 123

 

Strona wydarzenia>>

 

W dzisiejszych czasach outsourcing jest jednym z najszybciej rozwijających się modeli biznesu. Pozwala on  na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji. Redukcja i kontrola kosztów, eliminacja potrzeb inwestycyjnych w infrastrukturę, oraz zadowolenie dostawców to tylko kilka z wielu korzyści poprawnego outsourcingu.

 

Na konferencji będą mieli Państwo szansę zapoznać się ze specyfiką rynku usług outsourcingu dowiedzą  się Państwo jakie są cele, formy i metody oraz kryteria oceny efektywności outsourcingu w przedsiębiorstwie.

 

Przedstawione zostaną sposoby prowadzenia stosownej dokumentacji, która jest gwarantem zachowania bezpieczeństwa i jakości zarówno świadczonych usług jak i samego przedsiębiorstwa.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Tematyka wydarzenia:

 

1. Metody zarządzania - outsourcing
- wymagania i standaryzacja usług
- outsourcing - element restrukturyzacji finansowej podmiotu leczniczego.
2. Cele i formy outsourcingu w przedsiębiorstwie - założenia, możliwości, ryzyka?
- cele: strategiczne, rynkowe, ekonomiczne, organizacyjne, motywacyjne
- formy i odmiany: outsourcing kontraktowy i kapitałowy, zlecanie funkcji, co-sourcing, partnering, insourcing
3. Procesy outsourcingu oraz metody i kryteria oceny jego efektywności
- oczekiwania i analiza potrzeb
- obszary outsourcingu i wybór zakresu,
- ocena oferty i kryteria wyboru dostawców usług,
- określenie zasad i opracowania szczegółowe
- wdrożenie
4. Rynek outsourcingu usług - przegląd możliwości
5. W świetle dotychczasowych doświadczeń
- jaka forma outsourcingu i gdzie się sprawdza?
- jakie czynniki decydują o rentowności outsourcingu?
- ryzyka i zagrożenia outsourcingu
6. Stosowna dokumentacja - gwarantem bezpieczeństwa i jakości
- specyfikacja przetargowa - jak pisać, aby zapewnić m.in. zachowanie wymaganych standardów wykonania usługi.
- umowa - cechy dobrej i bezpiecznej umowy na usługi
- outsourcing a utrata kontroli i możliwości zarządczych nad działalnością przedsiębiorstwa

 

Grupa docelowa:

 

- dyrektorzy, kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla oraz przedstawiciele przedsiębiorstw
- kadra menedżerska z działów zamówień i zakupów,
- kadra odpowiedzialna za poprawność i optymalizację procesów biznesowych, standardy i jakość usług oraz zarządzanie ryzykiem
- szefowie działów finansowych i księgowych, analitycy finansowi, osoby odpowiedzialne za optymalizację kosztów,
- osoby odpowiedzialne za inwestycje w nowe technologie i rozwiązania
- dyrektorzy administracyjni, osoby odpowiedzialne za optymalizację struktury, organizację pracy i optymalne wykorzysta zasobów

 

Uczestnictwo w konferencji jest BEZPŁATNE dla ww. osób.

 

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy >>

 

Zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp do prezentacji

 

Kontakt:

Ines Messaoud Nacer

Asystentka ds. promocji

Tel. + 48 720 911 825
e-mail: wspolpraca@successpoint.pl

banki