kredyty hipoteczne

Główne cele a długoterminowe zlecenie usług w przedsiębiorstwie

6 grudnia 2016, Warszawa

 

>>STRONA GŁÓWNA WYDARZENIA<<

 

W dzisiejszych czasach outsourcing jest jednym z najszybciej rozwijających się modeli biznesu. Pozwala on na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji. Redukcja i kontrola kosztów, eliminacja potrzeb inwestycyjnych w infrastrukturę, oraz zadowolenie dostawców to tylko kilka z wielu korzyści poprawnego outsourcingu.

 

Na konferencji będą mieli Państwo szansę zapoznać się ze specyfiką rynku usług outsourcingu – dowiedzą się Państwo jakie są cele, formy i metody oraz kryteria oceny efektywności outsourcingu w przedsiębiorstwie.

 

Przedstawione zostaną sposoby prowadzenia stosownej dokumentacji, która jest gwarantem zachowania bezpieczeństwa i jakości zarówno świadczonych usług jak i samego przedsiębiorstwa.

 

Tematyka konferencji:

1. Metody zarządzania – outsourcing

- wymagania i standaryzacja usług

- outsourcing - element restrukturyzacji finansowej podmiotu leczniczego

 

2.Cele i formy outsourcingu w przedsiębiorstwie – założenia, możliwości, ryzyka?

- cele:strategiczne, rynkowe, ekonomiczne,organizacyjne,motywacyjne

- formy i odmiany: outsourcing kontraktowy i kapitałowy, zlecanie funkcji, co-sourcing, partnering,insourcing

 

3.Procesy outsourcingu oraz metody i kryteria oceny jego efektywności

- oczekiwania i analiza potrzeb

- obszary outsourcingu i wybór zakresu

- ocena oferty i kryteria wyboru dostawców usług

- określenie zasad i opracowania szczegółowe

- wdrożenie

 

4. Rynek outsourcingu usług – przegląd możliwości

 

5. W świetle dotychczasowych doświadczeń

- jaka forma outsourcingu i gdzie się sprawdza?

- jakie czynniki decydują o rentowności outsourcingu?

- ryzyka i zagrożenia outsourcingu

 

6.Stosowna dokumentacja – gwarantem bezpieczeństwa i jakości

- specyfikacja przetargowa – jak pisać, aby zapewnić m.in. zachowanie wymaganych standardów wykonania usług

- umowa – cechy dobrej i bezpiecznej umowy na usługi

- outsourcing a utrata kontroli i możliwości zarządczych nad działalnością przedsiębiorstwa

 

>>SZCZEGÓŁOWY PROGRAM<<

 

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 

- dyrektorzy, kadra kierownicza wyższego i średniego oraz przedstawiciele przedsiębiorstwa

 

- kadra menedżerska z działów zamówień i zakupów

 

- kadra odpowiedzialna za poprawność i optymalizację procesó biznesowych,stanadardy i jakość usług oraz zarządzanie ryzykiem

 

- szefowie działów finasowych i księgowych, analitycy finansowi, osoby odpowiedzialne za optymalizację kosztów

 

- osoby odpowiedzialne za inwestycje w nowe technologie i rozwiązania

 

- dyrektorzy administracyjni, osoby odpowiedzialne za optymalizację struktury, organizację pracy i optymalne wykorzystanie zasobów

 

>>REJESTRACJA<<

 

Zapraszam do kontaktu:

 

Katarzyna Brejnakowska
Młodszy specjalista ds. organizacji konferencji
tel. +48 720 911 821
e-mail: katarzyna.brejnakowska@successpoint.pl

banki