kredyty hipoteczne

IT w bankowości spółdzielczej

Rok 2013 dla banków spółdzielczych upłynął pod znakiem zmian. Dużo działo się wokół procedur, komunikacji między pracownikami, podejścia do kwestii bezpieczeństwa danych i systemów.
Wszystko za sprawą tzw. pakietu CRD IV / CRR oraz IPS.

O tym:

co czeka banki spółdzielcze w 2014 roku?

… czy nowe unijne regulacje odzwierciedlają specyfikę działalności banków spółdzielczych?
… czy banki spółdzielcze przygotowane są do zmian?
… czy i jak nowe przepisy wpływają na bezpieczeństwo banków oraz ich efektywność?
… jaką rolę w tym wszystkim odgrywają nowe technologie?

porozmawiamy w dniach 28-29 stycznia w Ożarowie Mazowieckim podczas spotkania kadry zarządzającej Banków Spółdzielczych

Quo vadis…BS?


Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.

Zagadnienia poruszane w trakcie konferencji:
 • pakiet CRD IV / CRR i system IPS - co oznacza dla banków spółdzielczych,
 • systemy informatyczne służące jednolitemu zarządzaniu poszczególnymi ryzykami w związku z CRD IV i CRR oraz IPS
 • Rekomendacja D - wsparcie technologii w regulacjach Rekomendacji KNF,
 • rozwiązania biometryczne,
 • mobile banking/mobilna bankowość,
 • bezpieczeństwo bankowości elektronicznej,
 • płatności zbliżeniowe,
 • nowoczesne kanały komunikacji z klientem,
 • bezpieczeństwo danych i informacji,
 • audyt bezpieczeństwa,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • platformy e-learningowe
Do udziału zapraszamy:
 • kadrę zarządzającą banków spółdzielczych,
 • osoby odpowiedzialne za IT, infrastrukturę, innowacje, bezpieczeństwo, zarządzanie ryzykiem, komunikację, szkolenia i kadry
Do 5 stycznia - specjalne warunki udziału:
 • 350 zł netto
REJESTRACJA >>>

Serdecznie zapraszamy do udziału!

banki