kredyty hipoteczne

Innowacyjny sektor ubezpieczeń - trendy, narzędzia

Branża ubezpieczeniowa od lat wykorzystuje narzędzia informatyczne do wspierania obsługi produktów ubezpieczeniowych oraz podstawowych procesów biznesowych. Firmy ubezpieczeniowe sięgają po nowe rozwiązania technologiczne, bądź nowe zastosowania już istniejących.

 

Firma SuccessPoint zaprasza na konferencję:

 

Innowacyjny sektor ubezpieczeń - trendy, narzędzia

 

7.09.2016 r. | Centrum Konferencyjne Atrium w Warszawie

 

Patronat Honorowy: Europejska Federacja Doradców Finansowych

 

Więcej informacji>>>

 

Głos zabiorą:

  • Łukasz Jasiński - Wydział ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wpływ reformy zdrowotnej w USA (ObamaCare) na biznes ubezpieczeniowy

 

  • Krzysztof Kwiatkowski - Kierownik, Dział Pośrednictwa Ubezpieczeniowego, Departament Rozwoju Biznesu, Open Life TUŻ S.A.

 

  • Emilia Grzeszczuk - Kierownik Biura Rozwoju Biznesu, Pekao Financial Services

Zaufana trzecia strona

 

  • Franciszek Zięba - Prezes, Europejska Federacja Doradców Finansowych

Narzędzia wsparcia sprzedaży i zachowania adekwatności doboru produktów

 

Tematyka konferencji:

 

1. Zarządzanie infrastrukturą IT, bezpieczeństwem oraz obsługa procesów

 - zapobieganie nadużyciom i oszustwom;

 - wsparcie, obsługa, automatyzacja procesów biznesowych oraz zarządzanie aktywami i ocena ryzyka;

 - zarządzanie i obieg dokumentów;

 - Business Intelligence - wsparcie zarządzania;

 - archiwizacja danych, backup, kopie zapasowe;

 - rozliczenia i księgowość;

 - zarządzanie siecią sprzedaży;

 - zarządzanie i obsługa oddziałów;

 - Big Data - gromadzenie, przetwarzanie, analiza, interpretacja i wizualizacja danych z wielu źródeł;

 - integracja systemów.

 

2. Jak zapewnić skuteczność operacyjną -  firma zorientowana na klienta

 - wsparcie sprzedaży - narzędzia CRM;

 - budowanie relacji z klientem - alternatywne kanały informacji i sprzedaży polis - kanały direct,

   obsługa portali, rola social media;

 - punkty dostępowe do systemu ubezpieczyciela - zarządzania portfelem ubezpieczeń dla klientów

   detalicznych, pośredników, partnerów, brokerów, agentów;

 - zarządzanie cyklem życia polisy (powiadamia, odnowienia, zarządzanie dokumentacją, obsługa

   druków, obsługa polis, systemy mailingowe i SMS-owe);

 - obsługa ubezpieczeń indywidualnych, grupowych, majątkowych;

 - obsługa roszczeń, odszkodowań;

 - narzędzia do kalkulacji składek, wycen kosztów ubezpieczeń;

 - likwidacja szkód, reasekuracja;

 - raporty, zestawienia, rozwiązania prowizyjne dla sieci sprzedaży;

 - planowanie działań marketingowych i polityki sprzedażowej;

 - narzędzia mobilne w pracy agenta/pośrednika/brokera.

 

3. Outsourcing usług dla placówek ubezpieczeniowych:

 - Data Center;

 - Cloud Computing;

 - Contact Center.

 

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU:

 

- przedstawicieli i kadrę zarządzającą z placówek doradztwa finansowego, towarzystw i agencji

  ubezpieczeniowych, agentów, pośredników, brokerów;

- dyrektorów i kierowników centrali i oddziałów placówek świadczących usługi ubezpieczeniowe;

- doradców technologicznych  i osoby odpowiedzialne za rozwój oraz decydującę o potrzebach

  i zakupie nowoczesnych rozwiązań i technologii;

- kierowników zespołów sprzedażowych, działów wsparcia sprzedaży, działów Call Center i obsługi

  klienta oraz przedstawicieli działów marketingu, finansów, działów IT, bezpieczeństwa oraz integracji

  systemów.

 

Dla ww. osób konferencja jest bezpłatna!
<Rejestracja>

 

Do zobaczenia na konferencji!

 

Kontakt:

Iwona Ciecierska

720-911-822

iwona.ciecierska@successpoint.pl

banki