kredyty hipoteczne

Instytucja publiczna a wykorzystanie technologii

25 kwietnia 2017 r, Warszawa

 

>>STRONA GŁÓWNA WYDARZENIA<<

 

Czy bezpośredni dostęp do podstawowych informacji, brak kolejek w Urzędach, możliwość załatwienia wielu kwestii sprawnie i szybko za pomocą sieci wydają się być fikcją? Nie.

 

Już dziś praca instytucji publicznych w Polsce może być bardziej efektywna, a przepływ informacji między Urzędami, a Obywatelami może odbywać się płynnie i bez zbędnych komplikacji.

 

Proponowana tematyka konferencji:

- Informatyzacja i rozwój społeczeństwa informacyjnego
- Efektywność zarządzania w architekturze korporacyjnej - elektroniczne usługi publiczne
- Zarządzanie projektami, programami i usługami w administracji publicznej
- Modelowanie procesów w administracji
- e-Learning dla kadr administracji
- Nowoczesne kanały komunikacji wewnętrznej i komunikacji z klientem
- Wykorzystanie komunikacji wizualnej - Digital Signage
- Bezpieczeństwo i dostępność informacji / danych / usług - kontrola dostępu
- Urządzenia mobilne a bezpieczeństwo 
- Elektroniczne zarządzanie dokumentacją i archiwizacja
- Skuteczne oszczędności - zarządzanie drukiem
- Zarządzanie informacjami i danymi    
- Zarządzanie zasobami instytucji, miasta i regionu
- Systemy do zarządzania placówką / instytucją publiczną
- Eksploatacja oraz utrzymanie sieci i urządzeń
- Monitorowanie stanu urządzeń i procesów
- Bezpieczeństwo, niezawodność i integracja systemów
- Budowanie infrastruktury miasta / regionu - usługi sieciowe, punkty dostępowe
- Skuteczny i bezpieczny outsourcing usług dla administracji publicznej
- Finansowanie projektów - Polska Cyfrowa w latach 2014–2020
- System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z wytycznymi KRI

 

Grupa docelowa:

 

- przedstawiciele władz jednostek publicznych i administracji państwowej

- osoby odpowiedzialne za dobór oraz inwestycje w nowe technologie i rozwiązania

- osoby odpowiedzialne za sprawne wdrażanie założeń i rozwój społeczeństwa informacyjnego

- administratorzy bezpieczeństwa informacji, administratorzy danych wrażliwych

- managerowie zarządzający ryzykiem operacyjnym, analitycy procesów biznesowych

- managerowie zarządzający bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych

- kadra zarządzająca departamentów informatyki

- kierownicy projektów, administratory systemów

- osoby odpowiedzialne za zarządzanie dokumentacją

- osoby odpowiedzialne za sprawną komunikację

 

>>REJESTRACJA<<

 

Zapraszam do kontaktu:

Agnieszka Zając
tel. +48 725 792 690
e-mail: agnieszka.zajac@successpoint.pl

banki