kredyty hipoteczne

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz kilku innych doprowadziła do implementacji dwóch dyrektyw – ZAFI i UCITS. Zmiana ta wpłynie na organizację i funkcjonowanie towarzystw funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych oraz banków depozytariuszy. Wprowadzenie polityki wynagrodzeń będzie obowiązkowe, w wyniku czego depozytariusze zyskają nowe obowiązki, a nieprzestrzeganie nowych przepisów skutkować będzie sankcjami karnymi i administracyjnymi.

 

Podczas warsztatu Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych kompleksowo omówimy wszystkie zmiany wynikające z nowelizacji ustawy. Nasi Eksperci pomogą Państwu przygotować się do wdrożenia nowych przepisów, wyposażając w niezbędną wiedzę przekazaną w trakcie części teoretycznej oraz praktycznej.

 

Warsztat odbędzie się 19-20 października 2016r. w Hotelu Westin w Warszawie.

 

Szczegóły programu >>

 

Główne zagadnienia:

 • Zależność między depozytariuszem a funduszem wynikająca z nowelizacji
 • TFI i depozytariusze – nowe obowiązki informacyjne
 • Problematyka operacji konwersji jednostek uczestnictwa
 • Implementacja dyrektywy ZAFI
 • Naruszenie ustawy – sankcje karne oraz administracyjne
 • Polityka wynagradzania w TFI

Prowadzący:

 • Ewa Czarnecka - Kierownik Zespołu Obsługi Prawnej i Compliance, PKO BP FINAT
 • Artur Granicki - Radca Prawny, Kancelaria Snażyk Granicki
 • Katarzyna Mordaka - Radca Prawny, Kancelaria Snażyk Granicki
 • Miłosz Sałagan - Prawnik, Kancelaria Snażyk Granick
 • Michał Szemraj - Dyrektor Biura Powierniczego Klientów Krajowych i Administracji Funduszy, Bank Pekao SA
 • Karol Szymański - Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu,  Kancelaria RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy

Kontakt:

Katarzyna Szkudlarek

Młodszy Kierownik Projektu

T: 22 379 29 36

E-mail: k.szkudlarek@mmcpolska.pl

banki