kredyty hipoteczne

Konferencje, Szkolenia - Zapraszamy

"IT w Ubezpieczeniach"

Niezmiernie miło nam poinformować, że już 27 lutego w Warszawie (Hotel Courtyard by Marriott) odbędzie się bezpłatna konferencja dedykowana specjalnie przedstawicielom towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych instytucji finansowych. [więcej]

"Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego"

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, usuwania ich skutków, odbudowy infrastruktury krytycznej oraz odtwarzania zniszczonych zasobów. Ważne jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej. [więcej]

"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo"

Celem ogólnym dla systemu komunikacji zbiorowej jest optymalna realizacja potrzeb przewozowych pasażerów poprzez wykorzystanie dostępnych technologii. Zaproszeni eksperci w zwięzłej formie przekażą pełen zakres praktycznych informacji dotyczący tej tematyki, szczególnie istotnej po rozpoczęciu kolejnego okresu budżetowego Unii Europejskiej. [więcej]

"Gala of Logistics, Transportation and Production"

Thiseveninghappensonlyonce a year. On December 7, 2017, for the sixteenthtime, top-managers from bothPolish and globalcompanieswill honor usat the Gala of Logistics, Transportation and Production to celebrate the successes of the past year, get to know the results of unique market research and enjoy the festiveatmosphere of the industry [więcej]

strona 1,2,3,4,5,6 aktualne konferencje

banki