kredyty hipoteczne

Nowe prawo konkurencji w praktyce

Niebawem wejdzie w życie znowelizowana ustawa Prawo Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która wprowadza szereg niezwykle istotnych regulacji, których odpowiednie poznanie jest gwarantem uniknięcia kar nakładanych przez UOKiK. Podczas warsztatu "Nowe prawo konkurencji w praktyce", który odbędzie się 25 czerwca 2014r. w centrum Konferencyjnym GOLDEN FLOOR w Warszawie przedstawimy zmiany w prawie konkurencji i ich wpływ na funkcjonowanie rynku, w szczególności nowy katalog kar i osób nim objętych oraz nową procedurę przeszukania i kontroli. Ponadto trudności w interpretacji i stosowaniu przepisów budzą wiele pytań, na które odpowiedź zostanie postawiona podczas przygotowanego wydarzenia. W trakcie warsztatu omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy przy wyznaczaniu rynku relewantnego oraz rozpisywaniu przetargów. Warsztat jest doskonałą okazją na debatę z ekspertami, którzy omówią najważniejsze zmiany i wyjaśnią co konkretnie trzeba będzie zrobić by sprawnie funkcjonować na zmieniającym się rynku. Dodatkowo przedstawione wydarzenie to idealne miejsce wymiany poglądów, doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów biznesowych. Odpowiedzialność "osób zarządzających" z tytułu naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów praktyk ograniczających konkurencję.

Główne zagadnienia warsztatu:

  • Stosowanie "środków zaradczych" przez Prezesa UOKiK przy wydawaniu decyzji sprawach stosowania praktyk ograniczających konkurencję.
  • Zmiany przepisów dotyczących kontroli koncentracji przez Prezesa UOKiK.
  • Zmiany w zakresie wymierzania kar pieniężnych z tytułu naruszenia przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
  • Zmiany w zakresie kontroli i przeszukań w toku postępowania prowadzonego przez Prezesa UOKiK.
  • Zmiany w zakresie procedury leniency - odstąpienia od wymierzenia kary lub złagodzenia kary.

Na wyżej wymienione tematy prelekcje wygłoszą: Dr Michał Będkowski-Kozioł, Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy; Robert Gago, Hogan Lovells; Jakub Gubański, Counsel, White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy; Magdalena Mitas, Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy; Monika Urban-Piotrowska, Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy.


Każdy uczestnik warsztatu otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

Więcej informacji na stronie: www.mmcpolska.pl

KONTAKT:
Magdalena Skonieczna
Starszy Kierownik Projektu
Dział Produkcji
T: +48 22 379 29 35
F: +48 22 379 29 01
e-mail: m.skonieczna@mmcpolska.pl
www: www.mmcpolska.pl

banki