kredyty hipoteczne

Nowe oblicze bankowości - wykorzystanie technologii, bezpieczeństwo transakcji elektronicznych

W bankowości, projektując system zabezpieczeń, instytucja powinna zająć się nie tylko kwestią ochrony konta przed dostępem osób do tego nieupoważnionych. Równie ważnym elementem jest zapewnienie bezbłędności przesyłanych przez sieć danych oraz bezpieczeństwa wykonywanych za jej pośrednictwem operacji finansowych.

 

Aby temu zapobiec stosuje się różnego rodzaju rozwiązania sprzętowe, programowe i coraz częściej biometryczne, pozwalające na przeciwdziałanie niebezpieczeństwom.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału i współpracy podczas konferencji:

 

Nowe oblicze bankowości - wykorzystanie technologii, bezpieczeństwo transakcji elektronicznych

27 września 2016 r. | Warszawa

 

Partner Brązowy

 

Partner konferencji

 

Głos zabiorą:

 

Maciej Jeruzal - Naczelnik Wydziału Automatyzacji Procesów Departament Rozwoju Informatyki z Banku Gospodarstwa Krajowego

 

 

"Automatyzacja procesów biznesowych – wpływ na organizację na podstawie wdrożenia systemu workflow wraz z modułem analitycznym w Banku Gospodarstwa Krajowego"

 

Hanna Łączyńska - Dyrektor, Centrum Zarządzania Gotówką, PKO Bank Polski

 

  „Informacja – produkt uboczny wykorzystania nowoczesnych technologii”

 

Dariusz Romańczuk - Partner Zarządzający - BCMG Sp. z o.o.

 

  "Bezpieczeństwo transakcji płatniczych"

 

Krzysztor Stumpf - Dyrektor Departamentu IT, Raiffeisen Solutions

 

 

"Wymiana walut w erze bank 3.0"

 

Tomasz Szwelnik - Prezes Zarządu - Voice Lab Sp. z o.o.

 

Proponowana tematyka konferencji:

 

1. Wyzwania współczesnej bankowości w kontekście nowych technologii
2. Sesja - Sprawne zarządzanie placówką bankową

 - zarządzanie siecią oddziałów banku - rozliczenia międzybankowe i sprawozdawczość bankowa;
 - zarządzanie procesami biznesowymi, dokumentami;
 - zarządzanie ryzykiem operacyjnym, incydentami i efektywne zarządzanie obszarem BCM;
 - zarządzanie i monitorowanie systemów i aplikacji;
 - zarządzanie użytkownikami systemów informatycznych - identyfikacja, uwierzytelnianie;
 - strategie rozwoju i usługi - Data Center, Cloud Computing;

3. Sesja - Poprawa jakości obsługi klienta
 
- zarządzanie operacjami - sprawne zarządzanie klientami i ich rachunkami, korespondencja masowa;
 - zarządzanie bazami i relacjami z klientem;
 - automatyzacja czynności bankowych i usprawnianie pracy doradców klienta
 - usługi głosowe i mobilne kanały komunikacji z klientem;
 - bezpieczeństwo danych i zasobów;
 - nowe możliwości analizy biznesowej i prognozowania - Big Data, BI;

4. Sesja - Bezpieczeństwo transakcji bezgotówkowych
 - rozpoznawanie, analiza, zapobieganie i zwalczanie przestępstw popełnianych z wykorzystaniem technologii;
 - narzędzia informatyczne jako wsparcie w zwalczaniu i zapobieganiu cyberprzestępczości;
 - bezpieczeństwo transakcji elektronicznych - przestępstwa bankomatowe i kartowe;
 - bezpieczeństwo kart płatniczych;
 - przeciwdziałanie oraz wykrywanie oszustw i nadużyć - systemy antyfraudowe;
 - biometria - gwarancja najwyższych standardów bezpieczeństwa;
 - Internet Banking - bezpieczne zarządzanie i zapobieganie przestępstwom (skimming, phishing);
 - systemy i oprogramowanie gwarantujące bezpieczny dostęp i korzystanie z kont bankowych;
 - uwierzytelnianie, autoryzacja, poufność, niezaprzeczalność;
 - systemy ochrony danych, zarządzanie tożsamością, kontrola dostępu;
 - bankowość mobilna - rynek bezpiecznych technologii mobilnych;
 - polityka bezpieczeństwa.

5. Sesja - Destrukcyjny wpływ nadużyć i przestępczości finansowej na zaufanie publiczne
 - rekomendacje w zakresie obowiązków i uprawnień banku i klienta/odpowiedzialności za bezpieczeństwo transakcji elektronicznych/budowania świadomości społeczeństwa jako uczestnika systemu płatniczego.
6. Wnioski, doświadczenia i dobre praktyki organów ścigania oraz instytucji finansowych

 

Grupa docelowa:

 

- przedstawiciele instytucji finansowych i sektora bankowego;
- szefowie departamentów: operacyjnych, biznesowych, bezpieczeństwa, bankowości elektronicznej, IT, CIO, CSO, prawnicy, audytorzy, analitycy;
- osoby odpowiedzialne za sprawność procesów, ciągłość działania, bezpieczeństwo danych, budowanie przewagi konkurencyjnej, wdrażanie nowych standardów, narzędzi i technologii;
- eksperci bezpieczeństwa transakcji elektronicznych oraz osoby zajmujące się zapobieganiem oszustwom, nadużyciom oraz zwalczaniem przestępczości finansowej;
- przedstawiciele jednostek administracji publicznej;
- przedstawiciele instytucji/firm komunikacyjnych;
- przedstawiciele służb odpowiedzialnych za zapobieganie przestępczości.
 

Warunki udziału:
Uczestnictwo w konferencji dla wyżej wymienionych osób jest BEZPŁATNE.
Rejestracja możliwa jest poprzez  formularz zgłoszeniowy >>>
Uczestnikom wydarzenia zapewniamy materiały konferencyjne, przerwy kawowe, dostęp do prezentacji.

 

Dla przedstawicieli firmy technologicznych/IT posiadających rozwiązania z powyższego zakresu uczestnictwo w spotkaniu jest PŁATNE - koszt wynosi 1000 PLN netto.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani współtworzeniem/współpracą partnerską przy tym wydarzeniu zapraszamy do kontaktu z Organizatorem.

banki