kredyty hipoteczne

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych: implementacja dyrektyw ZAFI i UCITS

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych, która implementuje dwie, kluczowe dla funkcjonowania rynku dyrektywy: ZAFI i UCITS, nakłada obowiązek dokonania zmian, szczególnie w zakresie działalności alternatywnych funduszy inwestycyjnych. Między innymi wprowadzony zostanie nowy podział funduszy, warunki ich powstawania oraz kwestie nadzoru i system kontroli wewnętrznej. W dniach 7-8.12.2015r. (Sheraton Warsaw Hotel w Warszawie) zapraszamy wszystkich zainteresowanych nowym rozporządzeniem do udziału w warsztatach.

Główne zagadnienia:

  • Nowe podmioty na rynku funduszy inwestycyjnych
  • Wymagania wobec alternatywnych funduszy inwestycyjnych
  • Relacja depozytariusz – fundusz przewidziana w nowelizacji
  • Polityka wynagradzania w funduszach
  • Rozporządzenie ELTIF

Prowadzący:

 

Beata Krzyżagórska-Żurek, Kancelaria Krzyżagórska Łoboda Podniesiński i Wspólnicy; Michał Mostowik, Kancelaria dLK Korus Okoń; Paweł Mruk-Zawirski, Kancelaria Allen & Overy; Katarzyna Solarz, Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy; Łukasz Zalewski, Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy.

 

Kontakt:

Aleksandra Osuch

Kierownik Projektu

T: 22 379 29 36

E-mail: a.osuch@mmcpolska.pl

banki