kredyty hipoteczne

Podniesienie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence

Firma XXI wieku z narzędziami Business Intelligence

Na podniesienie efektywności działania firmy ma wpływ wiele czynników. Począwszy od poziomu wyszkolenia personelu, po sprawność organizacyjną i strategiczną pracowników najwyższego szczebla. Aby być na bieżąco i odpowiadać na aktualne zapotrzebowanie rynku, osoby decyzyjne w firmie powinny śledzić nowe, pojawiające się rozwiązania mogące usprawnić działanie przedsiębiorstwa.

Już 22 października w Warszawie, odbędzie się konferencja :

"Podniesienie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence"

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!


Jakie zagadnienia poruszymy?
 • gromadzenie i integracja danych - hurtownie danych

 • zarządzanie danymi i ich jakością

 • infrastruktura analityczna - narzędzia do zaawansowanej analityki (OLAP, analizy Ad-hoc, Data Mining - eksploracja danych, planowanie strategiczne i operacyjne, dystrybucja informacji, raportów i analiz)


 • narzędzia do zarządzania wydajnością finansową (Performance Management) (planowanie, budżetowanie, prognozowanie, analiza finansowa, strategiczna karta wyników)


 • dynamika wdrożenia BI i otrzymywanych efektów

 • OLAP - odległe dzieje?

 • best practices
Do bezpłatnego udziału w konferencji zaproszone są osoby podejmujące decyzje strategiczne w firmach, czyli m. in:
 • dyrektorzy finansowi

 • menadżerowie Business Intelligence

 • dyrektorzy i kierownicy IT

 • kierownicy projektów

 • architekci i specjaliści

 • administratorzy hurtowni danych

 • architekci aplikacji

 • osoby odpowiedzialne za rozwój firmy.
LINK DO REJESTRACJI: multitrain.pl

banki