kredyty hipoteczne

Polityka wynagradzania w instytucjach finansowych w świetle dyrektywy CRD

Dyrektywa CRD w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi reguluje zasady wynagradzania osób zarządzających w instytucjach finansowych. 18 i 19 listopada 2015 roku w Hotelu Westin w Warszawie podczas warsztatu dowiedzą się Państwo, między innymi, jak powinny wyglądać proporcje między wynagrodzeniem stałym a zmiennym, kogo obejmuje pojęcie „Określony Personel” oraz jak powinny wyglądać procedury wdrażające przepisy dyrektywy w instytucjach finansowych.

Główne zagadnienia:

  • Dyrektywa CRD III a CRD IV – zmiany w kontekście wynagrodzeń
  • Pojęcie „Określonego Personelu”
  • Relacje między wynagrodzeniem stałym i zmiennym
  • Możliwość wstrzymania wypłaty wynagrodzenia
  • Procedury służące dostosowaniu się do przepisów dyrektywy CRD

Podczas warsztatu swoje prelekcje zaprezentują: Karolina Stawicka i Katarzyna Otwinowska kancelaria Bird & Bird, Karol Raźniewski, Ernst & Young, Joanna Gawlicka, kancelaria Linklaters oraz Andrzej Mikosz i Krzysztof Kropidłowski  kancleria K & L Gates.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://mmcpolska.pl/event/polityka-wynagradzania-w-instytucjach-finansowych-w-swietle-dyrektywy-crd/.

 

KONTAKT:

Aleksandra Osuch

Młodszy Kierownik Projektu

T: 22 379 29 36

E-mail: a.osuch@mmcpolska.pl

banki