kredyty hipoteczne

Problematyczne aspekty wdrożenia procedur FATCA

Już od 1 lipca 2014 wchodzi w życie jeden z obowiązków narzucanych sektorowi finansowemu przez amerykańską regulację FATCA. Wymogi amerykańskiej ustawy FATCA mają wpływ na większość instytucji finansowych na świecie, część Państw przeprowadziła już pracochłonny proces wdrażania FATCA lub jest w trakcie wprowadzania zmian. Obligatoryjne zasady FATCA dotyczą także polskich instytucji finansowych, które muszą dostosować się i zrealizować amerykańskie żądania. Nowa regulacja powoduje przymus zmian zasad funkcjonowania na rynku finansowym i stwarza wiele problemów zarówno i interpretacyjnych jak i technicznych związanych z praktyczną zmianą procedur. Podczas dwudniowego warsztatu pt. "Problematyczne aspekty wdrożenia procedur FATCA" który odbędzie się 17-18 czerwca 2014r. w Hotelu Marriott w Warszawie zostaną przedstawione sposoby radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami, w szczególności jak rozwiązywać problemy związane z identyfikacją i weryfikacją USA Person, jakie jest działanie wystarczające przy zbieraniu danych klientów czy jakie zagrożenia wiążą się z niezastosowaniem FATCA lub jej błędną interpretacją. Wydarzenie stwarza możliwość poznania interesujących rozwiązań i jest szansą na zdobycie potrzebnej wiedzy dotyczącej realizacji ustawy FATCA. Ponadto kwestie związane z dostosowaniem i niezbędnymi zmianami w umowach z nowymi jak i aktualnymi klientami budzą wiele pytań, które będzie można uzyskać uczestnicząc w omawianym spotkaniu. Omówiona zostanie także sytuacja związaną z podjętymi negocjacjami umowy międzyrządowej. Warsztat jest doskonałą okazją na debatę z ekspertami, którzy omówią najważniejsze zmiany i wyjaśnią co konkretnie trzeba będzie zrobić by sprawnie funkcjonować na zmieniającym się rynku.

Udział w wydarzeniu pozwoli wzmocnić wiedzę praktyczną z zakresu wdrożenia FATCA i będzie sposobnością poznania istniejących możliwości radzenia sobie z nadchodzącym przymusem zmian organizacyjnych. Szczegółowe omówienie dobrych praktyk i najnowszych rozwiązań pozwalających na przygotowanie się do FATCA/IGA będzie doskonałą okazją by wzmocnić swoją wiedzę w oparciu o doświadczenie Prowadzących oraz pozostałych Uczestników.

Główne zagadnienia warsztatów:

 • Jak wygląda aktualny stan prawny wdrożenia FATCA
 • Obowiązki polskich instytucji finansowych po 1 lipca 2014r
 • Umowa międzyrządowa IGA
 • Powołanie i funkcjonowanie FATCA Officer'a
 • Wyjaśnienia IRS w zakresie finalnych regulacji FATCA oraz IGA
 • "FATCA Europejska" - jak wpływa na sektor finansowy w Polsce
 • Największe i aktualne wyzwania polskich instytucji finansowych przy wdrażaniu FATCA
 • Weryfikacja istniejących klientów - przegląd rachunków starego portfela pod kątem wymogów FATCA/ IGA
 • Strategia identyfikacji nowych klientów na potrzeby FATCA
 • Omówienie formularzy W-8, W-9 IRS
 • Problematyczne aspekty obowiązku raportowania
 • Problematyczne aspekty witholdingu

Na wyżej wymienione tematy prelekcje wygłoszą: Marta Bieniada, Clifford Chance; Maciej Mieczysław Małek oraz Magdalena Mazurkiewicz, Deloitte; Peter Święcicki, Kancelaria Squire Sanders; Robert Wielgóski, PwC; Tomasz Zaleski, Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy; Anna Zięba, Kancelaria Kochański Zięba Rapala i Partnerzy.


Każdy uczestnik warsztatu otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach.

Więcej informacji na stronie: www.mmcpolska.pl

KONTAKT:

Magdalena Skonieczna
Starszy Kierownik Projektu
T: +48 22 379 29 35
F: +48 22 379 29 01
e-mail: m.skonieczna@mmcpolska.pl
www: www.mmcpolska.pl

banki