kredyty hipoteczne

SMART CITY - założenia i perspektywy

Inteligentne miasta po polsku... Czy województwo mazowieckie realizuje koncepcję smart city? Jakie nowe technologie dla smart cities proponuje branża oraz jak ich wykorzystanie wpływa na rozwój inteligentnych miast?

 

Wraz z włodarzami miast, przedstawicielami samorządu oraz biznesu, a także instytucjami naukowymi zastanowimy się nad odpowiedziami na powyższe pytania.

 

Wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju Inteligentnych Miast zapraszamy do bezpłatnego udziału w X edycji ogólnopolskiego kongresu:

 

,,SMART CITY – założenia i perspektywy’’
28 marca 2017r. Warszawa

 

Ogólnopolski Kongres "SMART CITY założenia i perspektywy" jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas spotkania znani eksperci, oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne, oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities. Powyższe wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń, oraz nawiązania licznych kontaktów biznesowych.

 

Proponowana tematyka kongresu:

 

DEBATA OTWIERAJĄCA
Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego.?

  I. PANEL DYSKUSYJNY
     Nowe technologie - istotny element dynamicznego rozwoju miast.
 II. PANEL DYSKUSYJNY
     Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.
III. PANEL DYSKUSYJNY
     Zarządzanie zasobami miejskimi - inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny
     i zrównoważony transport.

 

>>Program kongresu<<

 

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

 

- władze centralne - Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
- władze administracji samorządu terytorialnego - gminy, powiaty i województwa
- przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
- władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
- inwestorów krajowych i zagranicznych
- organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu
- przedsiębiorców
- media branżowe

 

>>REJESTRACJA<<

 

Zapraszam do kontaktu:

Koordynator Projektu
Klaudia Moskała
tel. +48 720 911 820
e-mail: klaudia.moskala@successpoint.pl

banki