kredyty hipoteczne

Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie

Szeroko pojęte bezpieczeństwo, zarówno w aspekcie informacyjnym i informatycznym, organizacyjnym czy fizycznym dotyczy każdej wielkości przedsiębiorstwa. Przyjęło się mówić, że im większa firma, tym większe zagrożenie… Nie ma jednak sytuacji bez wyjścia.

Odpowiednio opracowana polityka bezpieczeństwa, nie tylko zagwarantuje ciągłość działania firmie, ale również pozwoli ograniczyć zagrożenia.
Podczas konferencji "Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie" porozmawiamy na temat zarządzania bezpieczeństwem oraz przedstawimy nowoczesne rozwiązania do skutecznej ochrony, które pomogą zapewnić sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Bardzo serdecznie zapraszamy!

Już 8 lipca w Warszawie

"Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie"

Oficjalna strona wydarzenia >>>

Proponowane zagadnienia tematyczne:
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym: - zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu
  - prawne aspekty bezpieczeństwa informacji
  - zarządzanie zdalnym dostępem do zasobów firmy
  - technologie bezpieczeństwa systemów informatycznych
  - system zarządzania bezpieczeństwem informacji
  - metody zarządzania ryzykiem (analiza)
  - audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji
  - polityka bezpieczeństwa
 • Zarządzanie bezpieczeństwem organizacyjnym - bezpieczeństwo biznesowe, prawne, personalne
 • Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym (ochrona techniczna, osób i mienia)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym: zarządzanie incydentami i ciągłością działania, scenariusze kryzysowe i plany działania firmy w sytuacjach nadzwyczajnych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji w organizacji
Do udziału w konferencji zapraszamy: Przedstawicieli instytucji:
 • publicznych, wojskowych oraz rządowych,
 • bankowych i ubezpieczeniowych,
Przedstawicieli firm:
 • telekomunikacyjnych i mediowych
 • usługowych
 • produkcyjnych
 • przemysłowych
Grupa docelowa:
 • prezesi i członkowie zarządu
 • pełnomocnicy i doradcy zarządu
 • dyrektorzy i kierownicy techniczni
 • dyrektorzy i kierownicy ds. bezpieczeństwa
 • kierownicy i szefowie ochrony obiektów, ochrony mienia
 • dyrektorzy i kierownicy ds. ryzyka operacyjnego
 • dyrektorzy i kierownicy ds. zarządzania nieruchomościami
 • dyrektorzy i kierownicy IT
 • dyrektorzy i kierownicy finansowych
 • facility managerowie
 • dyrektorzy i kierownicy ds. inwestycji
 • Business Continuity Managerowie
 • audytorzy
Zgłaszam swój udział >>>

Mają Państwo pytania?
Zapraszam do kontaktu
Ewa Głowacka
tel. 721-728-913
ewa.glowacka@multitrain.pl

banki