kredyty hipoteczne

Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb

Sytuacje kryzysowe mogą pojawić się w wyniku działania sił przyrody, kataklizmów, a także być efektem działalności człowieka lub jej zaniechania. Aby im zapobiec niezwykle ważna jest systematyczna identyfikacja przyczyny problemu oraz jej dogłębna analiza. Sprawne działanie administracji publicznej/ samorządowej, oraz służ mundurowych ma bezpośredni wpływ na przeprowadzenie akcji, od której bardzo często zależne jest ludzkie życie.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w XVI edycji ogólnopolskiej konferencji:

 

„Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb” - 9 maja | Warszawa

 

Celem wydarzenia jest poznanie potrzeb służ mundurowych i administracji publicznej  oraz wskazanie możliwych kierunków zmian, umożliwiających rozwój i poprawę skuteczności działania organów w sytuacjach kryzysowych.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli  m.in.: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego, Polska Rada Ratowników Medycznych, Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony, Polski Związek Pracodawców Ochrona, Związek Powiatów Polskich, Szkoła Główna Straży Pożarniczej, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony.

Wsparcie merytoryczne:
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

 

Proponowana tematyka konferencji:

I. Od edukacji do sprawnej organizacji - katastrofa i ograniczanie jej skutków.
II. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych.
III. Technologie i standardy teleinformatyczne wspomagające procesy decyzyjne w zarządzaniu
     kryzysowym.
1. Obieg informacji i komunikacja służb - systemy łączności, aplikacje
2. Narzędzia informatyczne i technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe i organizację akcji
A. Zdobywanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja informacji o zagrożeniu
   - technologia ICT w zarządzaniu kryzysowym - perspektywy i zagrożenia
   - zarządzanie pracą sieci teleinformatycznej
B. Bezpieczeństwo danych w sytuacjach kryzysowych i cyberterroryzm


Podczas konferencji głos zabiorą m. in.:
Dariusz Deptała
– Dyrektor Regionalny, Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

 

"Człowiek a zarządzanie kryzysowe"

Sławomir Gola - Naczelnik Wydziału ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Centrum Zarządzania Kryzysowego, Ministerstwo Środowiska

 

"Priorytety działań ratowniczych"

Franciszek Krynojewski - Właściciel, Agencja Konsultingowa Mikado

 

"Zagrożenia o charakterze terrorystycznym dla obiektów infrastruktury krytycznej"

Dariusz Krzysztofik - Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Lubelski Urząd Wojewódzki

 

"Metodyka oceny ryzyka sytuacji kryzysowej"

st. sekc. dr inż. Rafał Wróbel – Adiunkt, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 

>>PROGRAM KONFERENCJI<<

 

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

 

- kadrę zarządzającą: wszystkich poziomów administracji publicznej,  przedstawicieli centrów

  zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, specjalistów do

  zarządzania kryzysowego.

- funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żandarmerii, BOR, AW, ABW, Straży Granicznej,

  Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej /Gminnej, Państwowej Straży Pożarnej,

  Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz osoby   odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych

  strategicznych dla państwa instytucji, przedsiębiorstw i budynków;

- koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR oraz podmiotów uprawnionych do

  wykonywania ratownictwa wodnego, Ratownicze Służby Morskie, TOPR, GOPR, służby

  ratownicze chemiczne, radiacyjne

 

>>REJESTRACJA<<

 

Więcej informacji na stronie:
http://successpoint.pl/zarzadzanie-kryzysowe-2017-2

 

Zapraszam do kontaktu:

 

Klaudia Moskała
Koordynator Projektu
tel. +48 720 911 820
fax. +48 22 244 25 37
e-mail: klaudia.moskala@successpoint.pl
 

banki