kredyty hipoteczne

Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb

28 lutego 2017 r, Warszawa

 

>>STRONA GŁÓWNA WYDARZENIA<<

 

XV edycja ogólnopolskiej konferencji

 

Nie od dziś wiadomo jak ważne dla społeczeństwa jest poczucie bezpieczeństwa. Zagrażające życiu sytuacje wymagają sprawnych działań jak i innowacyjnego sprzętu, który usprawni pracę służb mundurowych. Konferencja ma na celu przedstawić Państwu jak skutecznie poprawić działania organów, a także jak odpowiednio reagować w sytuacjach kryzysowych.

 

Tematyka konferencji:

 

I. Od edukacji do sprawnej organizacji - katastrofa i ograniczanie jej skutków.
II. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych.
III. Technologie i standardy teleinformatyczne wspomagające procesy decyzyjne w zarządzaniu
kryzysowym.
1. Obieg informacji i komunikacja służb - systemy łączności, aplikacje
2. Narzędzia informatyczne i technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe i organizację akcji
A. Zdobywanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja informacji o zagrożeniu
 - technologia ICT w zarządzaniu kryzysowym - perspektywy i zagrożenia
 - zarządzanie pracą sieci teleinformatycznej
B. Bezpieczeństwo danych w sytuacjach kryzysowych i cyberterroryzm.

 

>>SZCZEGÓŁOWY PROGRAM<<

 

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

 

- kadrę zarządzającą: wszystkich poziomów administracji publicznej,przedstawicieli centrów
 zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, specjalistów do
 zarządzania kryzysowego.
- funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żandarmerii, BOR, AW, ABW, Straży Granicznej,
Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej /Gminnej, Państwowej Straży Pożarnej,
Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych
 strategicznych dla państwa instytucji, przedsiębiorstw i budynków;
- koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR oraz podmiotów uprawnionych do
wykonywania ratownictwa wodnego, Ratownicze Służby Morskie, TOPR, GOPR, służby
 ratownicze chemiczne, radiacyjne

 

>>REJESTRACJA<<

 

Zapraszam do kontaktu:


Koordynator Projektu

Klaudia Moskała
tel. +48 720 911 820

fax.+48 22 244 25 37
e-mail: klaudia.moskala@successpoint.pl

banki