kredyty hipoteczne

18.02.2014 09:49

Wicepremier Piechociński o rozwoju krajowego przemysłu

Przemysł to bardzo ważna gałąź naszej gospodarki. Dlatego istotne jest, aby jasno definiować cele i wyzwania, jakim musimy sprostać, by efektywnie się rozwijać - powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł. Spotkanie odbyło się 17 lutego 2014 r. w Warszawie.

Wicepremier Janusz Piechociński przypomniał, że w ubiegłym roku został powołany Zespół Ministra Gospodarki do Spraw Polityki Przemysłowej. - Do jego kluczowych zadań należy m.in. podejmowanie inicjatyw mających na celu wzrost konkurencyjności oraz monitorowanie wdrażania projektów unijnych i krajowych dotyczących polityki przemysłowej - dodał minister gospodarki.

W opinii szefa resortu gospodarki na rozwój przemysłu wpływ mają przede wszystkim kapitał intelektualny, formacje klastrowe, inteligentne specjalizacje oraz ekspert towarów. - Według danych GUS, eksport z Polski w 2013 r. wzrósł o 6,5 proc., osiągając poziom niemal 153 mld euro - wymienił.. - Wartość importu wyniosła natomiast 155 mld euro i była o 0,7 proc. wyższa niż przed rokiem - dodał.

Wicepremier nawiązał także do toczącej się obecnie unijnej debaty klimatycznej. - Kwestią fundamentalną w tym obszarze jest zapewnienie spójności pomiędzy unijnymi politykami m.in. energetyczną, przemysłową i handlową tak, aby realizowane w ich ramach działania wzajemnie się wspierały - zaznaczył.

mg.gov.pl


Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki