kredyty hipoteczne

Aktualności

08.04.2019 16:32

Przełomowe technologie FinTech przemawiają do banków, rozbudzając chęć do współpracy

W przeszłości, nowe technologie na ogół służyły jako czynnik wywołujący podziały w branży finansowej. Nie mniej jednak, biorąc pod uwagę postępujący w piorunującym tempie rozwój technologiczny, rozwiązania FinTech nie są już określane mianem startup-ów, będących solą w oku branży bankowej; albowiem nowe startupy i banki tradycyjne coraz częściej podejmują współpracę w celu stworzenia produktów i usług z korzyścią dla szerszego grona konsumentów oraz firm.

[więcej]

08.04.2019 11:56

Sprawdź, czy po brexicie Twój znak towarowy będzie chroniony w Wielkiej Brytanii

Już 12 kwietnia br. Wielka Brytania może opuścić Unię Europejską bez umowy. Będzie to oznaczało spore zmiany w systemie ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych. [więcej]

08.04.2019 11:44

Jaki przedsiębiorca jest zbyt mały, żeby dostać pieniądze na inwestycje

Banki są ostrożne w przyznawaniu kredytów firmom MSP, bo wysoko szacują realne ryzyko finansowania małych i średnich podmiotów. Liczba mikrofirm jest jednak tak duża, że ich wsparciem i udzielaniem finansowania zajmują się inni uczestnicy obrotu gospodarczego. Małym firmom łatwiej jest o finansowanie, które przyznawane jest na bazie perspektyw rozwoju, a nie długiej historii działalności, której często nie mają. [więcej]

08.04.2019 11:23

Czym są wiążące informacje stawkowe?

Wraz z nową matrycą stawek VAT Ministerstwo planuje wprowadzić instytucję wiążącej informacji stawkowej (WIS). Ma to być instrument dający podatnikom pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek podatku VAT. WIS ma wypełnić lukę w zakresie wydawania interpretacji podatkowych, gdyż w chwili obecnej organy podatkowe nie dokonują oceny zastosowanej kwalifikacji, bazując w trakcie wydawania interpretacji na klasyfikacji dokonanej przez podatnika. [więcej]

08.04.2019 10:59

Prosta spółka akcyjna - wady i zalety

Otwarcie spółki w 24 godziny, kapitał na start 1 zł, brak rady nadzorczej, elastyczne określanie rodzajów akcji, elektroniczny rejestr akcjonariuszy. Rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej kodeks spółek handlowych, która wprowadza do niego zupełnie nowy twór - prostą spółkę akcyjną. Przepisy mają wejść w życie z dniem 1 marca 2020 r. [więcej]

02.04.2019 12:01

Blokada rachunków bankowych bez dowodów nadużyć

Blokada rachunków bankowych to jedna z najgroźniejszych dla przedsiębiorców regulacji wprowadzonych do prawa podatkowego w ostatnim czasie. Przepisy pozwalają pozbawić podatników dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach, gdy Szef KAS uzna, że istnieje ryzyko ich wykorzystania do wyłudzeń skarbowych. Zaniepokojenie podatników nowymi regulacjami może być teraz jeszcze większe, gdyż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 20 września 2018 r. [więcej]

02.04.2019 08:30

„Twardy brexit” z punktu widzenia danych osobowych

Wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur UE od początku budziło kontrowersje. Aktualnie cały czas trwają negocjacje nad jego faktycznym kształtem. W sytuacji, gdy kraj postawi na tzw. [więcej]

02.04.2019 08:24

Spółka ukarana za oszustwo Skarbu Państwa, mimo że Skarb nie został oszukany

Zgodnie z podstawową zasadą prawa wspólnotowego - zasadą proporcjonalności - państwa członkowskie nie mogą nakładać na swoich podatników dodatkowych ciężarów, jeśli byłyby one nieproporcjonalne do celów, dla których ciężary zostały ustanowione. Orzekając o niedostosowaniu się do tej zasady przez polskie organy podatkowe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 21 lutego 2019 r. stwierdził: "Sam fakt, że strona złożyła korektę deklaracji podatkowej po wszczęciu kontroli podatkowej w sytuacji, gdy Skarb Państwa nie doznał żadnego uszczuplenia oraz gdy spółka sporządziła przedmiotową deklarację i jej korektę nie może, w ocenie Sądu, być podstawą do nałożenia na skarżącą sankcji z art. [więcej]

banki