kredyty hipoteczne

Aktualności

15.04.2019 12:03

KPF: Komisja Europejska analizuje opinie uczestników rynku o regulacji kredytu konsumenckiego

Cyfryzacja i rozwój FinTech, upowszechnienie automatyzacji procesu dla ubiegających się o pożyczki oraz pojawienie się na rynku nowych podmiotów np. platform crowdfundingowych czy pożyczkodawców, którzy udzielają pożyczek na podstawie wniosków składanych przez . SMS, to zdaniem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce czynniki, które w największym stopniu wpłynęły na zmiany w przyznawaniu kredytów konsumenckich po 2008 roku. [więcej]

15.04.2019 11:25

Zmiany w prawie upadłościowym - rewolucja dla konsumentów

Rada Ministrów wznowiła prace nad głośnym projektem nowelizacji w prawie upadłościowym. Postulowane zmiany dotyczą wielu aspektów postępowań prowadzonych wobec . niewypłacalnych dłużników, jednak śmiało możemy powiedzieć o rewolucji w przypadku upadłości konsumenckiej. [więcej]

15.04.2019 10:59

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Uproszczenie procedur obowiązujących w egzekucji administracyjnej to główny cel projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu UD326) autorstwa Ministra Finansów, opublikowanych 25 lutego 2019 r. Nowelizacja stanowi gruntowną przebudowę procedury egzekucyjnej, wprowadzając liczne zmiany m. w zakresie egzekucji z majątku wspólnego małżonków, zasadach dochodzenia roszczeń z przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, czy w procedurze licytacji elektronicznej. [więcej]

15.04.2019 10:33

Jak najkorzystniej sfinansować wykończenie domu

Pierwszym i najważniejszym krokiem w przypadku, gdy chcemy zaciągać kredyt na wykończenie czy remont domu lub mieszkania jest wybór sposobu finansowania. Możemy wybrać zwykłą pożyczkę gotówkową, ale także kredyt hipoteczny, czy pożyczkę hipoteczną. Dużo zależy tu od tego jak dużą kwotę chcemy pożyczyć, jak szybko potrzebujemy pieniędzy oraz co dokładnie chcemy sfinansować. [więcej]

15.04.2019 10:02

Lekkomyślność dłużnika przesłanką oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości

31 marca 2019 r. upłynęło równo 10 lat odkąd można w Polsce ogłosić upadłość konsumencką. Wniosek w tej sprawie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą składać raz na 10 lat. [więcej]

10.04.2019 11:20

Doręczanie pism z pominięciem pełnomocnika w sprawie podatkowej

Formularz pełnomocnictwa szczególnego do sprawy podatkowej zawiera rubrykę "pełnomocnik do . doręczeń w sprawie". Co się stanie, jeśli nie zaznaczymy tej rubryki?. [więcej]

09.04.2019 14:00

Zbliżający się termin płatności? Zapłacę później lub… wcale

Powodów, dla których Polacy nie spłacają terminowo rat kredytów, pożyczek, rachunków za telefon, alimentów i innych zobowiązań jest wiele. Okazuje się, że jednymi z najczęściej wymienianych nie są już tylko zdarzenia losowe czy utrata pracy, ale również lekkomyślność, niefrasobliwość, gapiostwo lub nieumiejętne zarządzanie domowym budżetem. Co piąty Polak przyznaje, że zaciągając zobowiązanie był przekonany, że "jakoś to będzie" lub nie miał świadomości ile kosztuje kredyt. [więcej]

09.04.2019 12:27

Nowe zasady opodatkowania zbycia nieruchomości

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawnych oraz Ordynacji podatkowej wprowadziła nowe zasady opodatkowania sprzedaży i innych form zbycia nieruchomości. Do końca 2018 r. zbywcy byli obciążeni podatkiem za odpłatne pozbycie się nieruchomości przed upływem 5 lat od jej zakupu. [więcej]

banki