kredyty hipoteczne

Aktualności

Szybki kredyt gotówkowy - coś na pilne potrzeby

Kiedyś zaciągnięcie kredytu gotówkowego wiązało się z załatwieniem szeregu . formalności i przedstawienia rozlicznych dokumentów, a sama ocena zdolności kredytowej trwała dość długo. Jednak w wyniku rosnącej konkurencji banki upraszczają tego typu procedury, a szybki kredyt gotówkowy może być przyznany nawet w ciągu kilku minut. [więcej]

Katastrofa dla oszczędzających

Według wstępnego szacunku GUS lipcowy wskaźnik inflacji wyniósł aż 2,9% r/r. Jednocześnie tąpnęło oprocentowanie lokat bankowych. Najnowsze dane NBP pokazują, że średnia stawka dla lokat zakładanych w czerwcu spadła do 1,41%, czyli niemal najniższego poziomu w historii (1,39%). [więcej]

Czy ustawa antylichwiarska wykosi małe firmy?

Rząd pracuje nad ustawą ograniczającą działalność firm pożyczkowych. Koszty kredytów w bankach mogą wzrosnąć, kiedy część konkurencji w postaci firm pożyczkowych zniknie z rynku. Wzrost kosztów kredytu i brak dostępu do kapitału może znacząco zwiększyć liczbę bankructw najmniejszych przedsiębiorstw odciętych od finansowania. [więcej]

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości po śmierci małżonka w świetle nowych przepisów

Sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia jest zasadniczo obarczona obowiązkiem zapłaty 19% podatku od osiągniętego z tej sprzedaży dochodu. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują jednak przepisy znowelizowanej ustawy o PIT zezwalające na korzystniejszy dla podatników sposób liczenia tego terminu w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytych przez małżonków do majątku wspólnego. [więcej]

FED pcha cenę złota w górę

Ubiegły tydzień minął pod znakiem jednego, kluczowego wydarzenia - obniżki stóp procentowych przez amerykański FED. W środę wieczorem dowiedzieliśmy się, że stopy procentowe w USA zostały obniżone o 25 p. , po raz pierwszy od kryzysu z 2008 roku. [więcej]

Odszkodowanie za błąd w podatkach

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu podatkowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nietrudno o popełnienie błędu. Coraz większa liczba nowych regulacji wymusza nie tylko posiadanie aktualnej wiedzy, lecz także odpowiednie zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie oraz kontakt z ekspertami. W dzisiejszych czasach bardzo ważna jest także współpraca pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w transakcję (sprzedawcą i nabywcą, w niektórych przypadkach pośrednikami), oparta nie tylko na zaufaniu, ale także na weryfikacji i kontroli, gdyż nieprawidłowość występująca po jednej stronie transakcji może mieć wpływ na rozliczenia podatkowe drugiej strony. [więcej]

Wahania kursów walutowych - Jak wpływają one na gospodarkę?

Wahania kursów walut są naturalnym wynikiem płynnego systemu walutowego, który jest normą w większości najważniejszych gospodarek. Na kurs waluty ma wpływ wiele fundamentalnych i technicznych czynników. Obejmują one względną podaż i popyt na daną walutę, wyniki gospodarcze, prognozę inflacji, różnice stóp procentowych, przepływy kapitałowe, poziom wsparcia i oporu. [więcej]

Podwójne ograniczenie dla gwarancji i poręczeń

Rok 2018 był rokiem dużych zmian w podatkach dochodowych. Zmiany dotknęły m. cienkiej kapitalizacji, czyli możliwości zaliczenia kosztów finansowania dłużnego do kosztów podatkowych. [więcej]

banki