kredyty hipoteczne

Aktualności

04.02.2019 09:33

Dług w spadku? Nie, dziękuję. Co zrobić, by nie spłacać „cudzego” zobowiązania?

Utrata bliskiej osoby to zawsze duży cios dla rodziny. Niestety, zdarza się, ta zostawia po sobie pustkę?, ale także i długi. Często nawet najbliżsi krewni nie mają świadomości, że zmarły miał za życia kłopoty finansowe lub nie zdążył spłacić kredytu czy rat za drogie zakupy. [więcej]

04.02.2019 09:04

To, że bank jest podmiotem profesjonalnym nie uzasadnia przedkładania ochrony dłużnika ponad jego własną

Banki jako instytucje zaufania publicznego w stosunkach z konsumentem traktowane są jako podmioty profesjonalne. W praktyce oznacza to, że w przypadku zaistnienia w tych stosunkach sporu, instytucje sprawujące nadzór nad działalnością banków, jak i sądy silniejszą ochroną otaczają konsumentów. Nie znaczy to jednocześnie, że ochronie tej zawsze należy przyznawać prym. [więcej]

04.02.2019 09:00

KPF: Stabilny rynek zarządzania wierzytelnościami, choć otoczenie mniej pewne

Wartość portfeli wierzytelności, zarządzanych przez członków KPF, rośnie zarówno w wymiarze kwartalnym, jak i rocznym. Zmienia się jednak otoczenie gospodarcze, które może . wpływać na kształt rynku w perspektywie kilku czy kilkunastu miesięcy. [więcej]

29.01.2019 12:24

Czy warto jeszcze kupować nowe mieszkania w Warszawie jako inwestycja?

Inwestowanie w mieszkania nadal jest bardzo popularne - to szansa na atrakcyjny zarobek, wyższy niż na lokatach bankowych. Czy jednak nadal na mieszkaniu na wynajem można . zarobić tak dużo jak jeszcze kilka lat temu?. [więcej]

29.01.2019 09:03

Kara 50 milionów euro dla Google LLC - powody i znaczenie decyzji francuskiego organu

W dniu 21 stycznia 2019 r. , francuski organ nadzorczy (CNIL) nałożył na Google LLC karę w wysokości 50 mln euro za brak przejrzystości, nieadekwatne informowanie oraz brak ważnej zgody na personalizację reklam. Na czym dokładnie polegały niezgodności i dlaczego zdaniem organu, zasługiwały na tak wysokie sankcje? Co oznacza to dla innych administratorów?. [więcej]

29.01.2019 08:33

Wyrok ws. kredytu we frankach: wypłata kredytu w innej walucie nie jest sprzeczna z jego naturą

Konsumenci coraz częściej podejmują przed sądem walkę o podważenie ważności poszczególnych zapisów bądź też ważności całych tzw. umów frankowych. Jednym z głównych zarzutów, na jaki powołują się kredytobiorcy w kierowanych przeciw bankom pozwach, jest zawarcie niedozwolonych klauzul w umowach kredytu. [więcej]

28.01.2019 10:24

Czy dostawę przerwaną na pewien czas można uznać za WDT?

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeżeli odbiorca towarów z Wielkiej Brytanii jest znany, a zasady dostawy zostały określone w umowie, wówczas dostarczenie . towaru do magazynu w Belgii, z którego towar jest . dostarczany do odbiorcy, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT). [więcej]

28.01.2019 10:21

KPF: Dyrektywa o kredycie konsumenckim przedmiotem prac Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zainicjowała właśnie społeczne konsultacje w przedmiocie przeglądu dyrektywy 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki (tzw. dyrektywa CCD). [więcej]

banki