kredyty hipoteczne

Aktualności

13.11.2018 10:29

Były partner unika płacenia alimentów? Dowiedz się, jak odzyskać pieniądze dziecka

Samotne rodzicielstwo staje się szczególnie trudne, gdy po rozstaniu, to na barki jednego z rodziców spada utrzymanie dzieci. Nie zawsze wsparciem mogą być zasądzone alimenty, bo zdarza się, że były partner uchyla się od obowiązku alimentacyjnego. Niestety, nie są to rzadkie przypadki. [więcej]

09.11.2018 15:00

Dostawa wyrobów stalowych wraz z usługą malowania - problem na gruncie VAT

Podatnicy VAT często mają problem z określeniem, czy świadczona przez nich usługa stanowi jedno kompleksowe świadczenie opodatkowane całościowo jedną stawką podatku. W wielu przypadkach zastanawiają się, czy nie powinni rozdzielać usługi na odrębne czynności, które indywidualnie będą podlegały różnym stawkom VAT. Remedium na niejasne przepisy, jak również zmieniające się orzecznictwo, może być wystąpienie o wiążącą interpretację prawa podatkowego. [więcej]

09.11.2018 12:55

Kłamstwo nie jest najskuteczniejszym narzędziem sprzedaży

W badaniu przeprowadzonym na potrzeby Konferencji Nienieodpowiedzialni, 45 proc. respondentów określiło się mianem rozsądnych konsumentów, odmienne zdanie mieli o reszcie Polaków - 26 proc. badanych uważa nasze społeczeństwo za zachłanne. [więcej]

09.11.2018 12:34

Zwrot VAT powinien być regułą

Przewidziana w art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług instytucja przedłużania terminu zwrotu VAT podatnikowi stanowi jedynie wyjątek od zasady natychmiastowości zwrotu. Przypomniał o tym Naczelny Sąd Administracyjny, uchylając zarówno zaskarżone przez spółkę postanowienia organów podatkowych dwóch instancji, jak i broniące ich stanowiska rozstrzygnięcie WSA (wyrok z 3 sierpnia 2018 r. [więcej]

09.11.2018 10:51

Dziękuję, nie pracuję!

Polska branża transportowa mierzy się ostatnio z wieloma problemami, a jednym z najpoważniejszych jest brak rąk do pracy. Raport TransJobs. Eu wskazuje, że na rynku brakuje około 30 tysięcy kierowców zawodowych. [więcej]

09.11.2018 08:20

Profesjonalne firmy windykacyjne: Konsument i jego prawa muszą być na pierwszym miejscu

Zaledwie kilka miesięcy temu weszły w życie nowe regulacje, skracające terminy przedawnienia długów, a Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało kolejne zmiany prawne, mające wesprzeć konsumentów, którzy są zadłużeni. zmiany w prawie upadłościowym oraz nowe przepisy karne w zakresie penalizacji uporczywego nękania celem zwrotu wierzytelności. Firmy windykacyjne, zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), które działają zgodnie z prawem i wypracowanymi w ramach organizacji Zasadami Dobrych Praktyk, stoją po stronie konsumentów i krytycznie oceniają nieuczciwe praktyki windykacyjne. [więcej]

08.11.2018 13:47

Studenci z głowami w chmurze?

Powszechność urządzeń mobilnych i dostęp do szybkiego Internetu, umożliwiające naukę z dowolnego . miejsca i o każdej porze, stały się jednym z głównych czynników rozwoju edukacji. Potencjał e-learningu wciąż jednak wykorzystujemy zaledwie w ułamku procenta. [więcej]

08.11.2018 09:12

Korzystny wyrok dla przedsiębiorców: nieodpłatna służebność przesyłu bez podatku CIT

Przepis art. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. 1992 nr 21, poz. [więcej]

banki