kredyty hipoteczne

Aktualności

25.02.2019 13:04

Państwo utrzymywać mają przedsiębiorcy

W piątek 18 stycznia 2019 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował w Monitorze Polskim "Komunikat w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2018 r. Analizując dostępne na stronie GUS dane sprzed sześciu ostatnich lat, można zaobserwować znaczący wzrost od 2016 r. [więcej]

25.02.2019 09:21

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym

Sejm uchwalił nowelizację zmieniającą ustawę o podatku akcyzowym. Mimo iż pierwsze przepisy weszły w życie już we wrześniu, większość z nich zaczęła obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2019 r. Ponadto w drugiej połowie ubiegłego roku pojawiły się dwie inne ustawy, które zmieniły zasady wprowadzone przez samą nowelę. [więcej]

25.02.2019 07:00

Szacowanie podstawy opodatkowania przez organy podatkowe

Przepisy podatkowe przewidują, że w pewnych sytuacjach może dojść do określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania. Dokonuje tego arbitralnie organ podatkowy, jeśli zostanie spełniona któraś z przesłanek wskazanych w art. 23 § 1 Ordynacji podatkowej (np. [więcej]

25.02.2019 06:43

Jak walczyć z zatorami płatniczymi?

Wśród nowych postanowień przedsiębiorców, najczęściej pojawiają się takie, które dotyczą większych zysków, nowych klientów, zadowolonych pracowników, coraz lepszych produktów i usług. Oczekiwania może przyćmić jednak rzeczywistość - a konkretnie niewywiązywanie się naszych kontrahentów z zobowiązań. Skutkami niepłacenia faktur na czas mogą być zatory płatnicze, wpływające na utratę płynności finansowej firm, a nawet prowadzące do ich upadłości. [więcej]

20.02.2019 12:08

Zaostrzenie przepisów karnych-skarbowych

Projekt zaostrzający przepisy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, projekt zmian dotyczących odpowiedzialności za błędy w JPK, ustawa zaostrzająca przepisy dotyczące podatku u źródła czy raportowanie schematów podatkowych, to tylko niektóre działania Rządu nakierowane na walkę z szarą strefą i oszustami podatkowymi. W tę politykę wpisuje się projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy z 21 grudnia 2018 r. , opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji w dniu 9 stycznia 2019 r. [więcej]

20.02.2019 10:20

Pracować w jednej firmie czy z roku na rok zmieniać pracę?

Konsultanci firm rekrutacyjnych niejednokrotnie słyszą od kandydatów pytanie: jak rynek postrzega pracę w jednym miejscu przez kilka lat? Szczególnie w okolicach 7. roku pracy w danym miejscu pojawia się niepokój, czy taki staż nie będzie postrzegany przez rynek za zbyt długi. Istnieje jakiś uparcie funkcjonujący stereotyp, że co kilka lat należy zmienić pracę. [więcej]

20.02.2019 09:37

Kredyt na kocią łapę - czy związki nieformalne traktowane są w bankach jak małżeństwa?

Formalizacja związku ma plusy i minusy - bywa, że dla banków więcej jest tych drugich. Małżeństwo traktowane jest w banku jako jedno gospodarstwo domowe, dlatego wspólne dochody pomniejszane są przez koszty utrzymania tylko jednego gospodarstwa. Inaczej wygląda sytuacja par pozostających w związkach nieformalnych. [więcej]

20.02.2019 08:52

Hipoteka odwrócona - 3 filary bezpieczeństwa

Hipoteka odwrócona jest tematem publicznej debaty od ponad 10 lat. Coraz więcej mówi się nie tylko o samej usłudze i jej zaletach (chociażby z punktu widzenia długofalowej polityki senioralnej Państwa), ale również o wyłudzeniach i nadużyciach, które dotykają seniorów przekazujących prawo do własności nieruchomości w zamian za świadczenia pieniężne. Profesjonalna branża wyodrębniła trzy filary bezpieczeństwa, na których powinna opierać się bezpieczna usługa. [więcej]

banki