kredyty hipoteczne

Aktualności

29.01.2019 12:24

Czy warto jeszcze kupować nowe mieszkania w Warszawie jako inwestycja?

Inwestowanie w mieszkania nadal jest bardzo popularne - to szansa na atrakcyjny zarobek, wyższy niż na lokatach bankowych. Czy jednak nadal na mieszkaniu na wynajem można . zarobić tak dużo jak jeszcze kilka lat temu?. [więcej]

29.01.2019 09:03

Kara 50 milionów euro dla Google LLC - powody i znaczenie decyzji francuskiego organu

W dniu 21 stycznia 2019 r. , francuski organ nadzorczy (CNIL) nałożył na Google LLC karę w wysokości 50 mln euro za brak przejrzystości, nieadekwatne informowanie oraz brak ważnej zgody na personalizację reklam. Na czym dokładnie polegały niezgodności i dlaczego zdaniem organu, zasługiwały na tak wysokie sankcje? Co oznacza to dla innych administratorów?. [więcej]

29.01.2019 08:33

Wyrok ws. kredytu we frankach: wypłata kredytu w innej walucie nie jest sprzeczna z jego naturą

Konsumenci coraz częściej podejmują przed sądem walkę o podważenie ważności poszczególnych zapisów bądź też ważności całych tzw. umów frankowych. Jednym z głównych zarzutów, na jaki powołują się kredytobiorcy w kierowanych przeciw bankom pozwach, jest zawarcie niedozwolonych klauzul w umowach kredytu. [więcej]

28.01.2019 10:24

Czy dostawę przerwaną na pewien czas można uznać za WDT?

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że jeżeli odbiorca towarów z Wielkiej Brytanii jest znany, a zasady dostawy zostały określone w umowie, wówczas dostarczenie . towaru do magazynu w Belgii, z którego towar jest . dostarczany do odbiorcy, stanowi wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT). [więcej]

28.01.2019 10:21

KPF: Dyrektywa o kredycie konsumenckim przedmiotem prac Komisji Europejskiej

Komisja Europejska zainicjowała właśnie społeczne konsultacje w przedmiocie przeglądu dyrektywy 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki (tzw. dyrektywa CCD). [więcej]

28.01.2019 10:00

Branża pożyczkowa pracuje nad samoregulacją

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego i Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, reprezentujące wszystkie segmenty rynku instytucji pożyczkowych, rozpoczęły wspólne prace nad zasadami dobrych praktyk. Celem samoregulacji jest dążenie do wykluczania nieuczciwych praktyk rynkowych i podniesienie standardów funkcjonowania branży. Najważniejsze obszary, które obejmie to: obchodzenie przepisów dotyczących rolowania i przekredytowanie konsumentów. [więcej]

28.01.2019 09:44

Lokaty wracają do łask

Kwota oszczędności jaką Polacy trzymają w bankach wzrosła w grudniu aż o 13,4 mld zł. To największy wzrost od trzech lat. Expander zwraca też uwagę, że wyjątkowo duża (5,5 mld zł) kwota została ulokowana na lokatach, które w ostatnich latach nie cieszyły się popularnością. [więcej]

28.01.2019 09:10

Bank nie może swobodnie wypowiedzieć umowy kredytu lub pożyczki z powodu opóźnienia w jej spłacie

Bez względu na to, czy w danej sprawie zastosowanie znajdują przepisy prawa karnego, karnego skarbowego, cywilnego, prawa podatkowego, czy innych gałęzi prawa, skuteczne podejmowanie prawnie doniosłych czynności niemal zawsze wymaga ziszczenia się określonych tymi przepisami przesłanek, czy wcześniejszego dochowania niezbędnych wymogów lub procedur. W wyroku z 7 listopada 2018 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie przypomniał bankowi, że dla skutecznego wypowiedzenia umowy pożyczki (kredytu) wystarczającą przesłanką nie jest opóźnienie w jej spłacie (sygn. [więcej]

banki