kredyty hipoteczne

Aktualności

15.11.2018 10:21

Komentarz eksperta ODO 24: Prawidłowe prowadzenie działań marketingowych nie takie proste, a prawidłowości pilnuje trzech prezesów

Od wielu miesięcy polskim przedsiębiorcą spędza sen z powiek RODO. Od 25 maja 2018 r. są stosowane przepisy RODO. [więcej]

15.11.2018 09:04

Organy podatkowe nie mogą modyfikować rzeczywistości. Wydatki z tytułu rękojmi stanowią koszt uzyskania przychodu

Wydatki poniesione przez firmę w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów stanowią koszt ich uzyskania. Są ciężarem, jaki zmuszony jest ponieść przedsiębiorca celem wypracowania dochodu, dlatego ich niewliczenie w koszty prowadzenia działalności gospodarczej zakłamałoby wysokość rzeczywistego zysku, jaki wypracował. Skutkowałoby to powstaniem wyższego zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych, co z kolei ucieszyłoby fiskusa. [więcej]

13.11.2018 12:34

Niezwrócony VAT zagrożeniem dla płynności finansowej firmy

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, tylko w 1 procencie przypadków ubiegania się przez firmy o zwrot podatku naliczonego VAT przedłużono ustawowy termin do jego zwrotu. Przedsiębiorcy, których objęto weryfikacją zasadności zwrotu nadwyżki VAT, dobrze wiedzą, że oznacza to dla nich długie lata oczekiwania i ryzyko utraty płynności finansowej. Spór z fiskusem niejednokrotnie kończy się przed sądem administracyjnym. [więcej]

13.11.2018 11:22

Inflacja wzrośnie. Lokaty poniżej 4% będą nieopłacalne

Przyszły rok może być bolesny dla osób posiadających oszczędności. Stopy procentowe mają pozostać rekordowo niskie, a dodatkowo mocno może wzrosnąć inflacja. Według projekcji NBP ma ona wynieść 3,25%. [więcej]

13.11.2018 11:00

Umowa renty dożywotniej zawarta z sąsiadem? To może być pułapka

Co piąta umowa renty dożywotniej, w ramach której senior przekazuje prawo własności do nieruchomości, jest unieważniana przez sąd. Tak wynika z danych płynących z notariatu. W ciągu ostatnich dziesięciu lat podpisano w Polsce 75 tys. [więcej]

13.11.2018 10:29

Były partner unika płacenia alimentów? Dowiedz się, jak odzyskać pieniądze dziecka

Samotne rodzicielstwo staje się szczególnie trudne, gdy po rozstaniu, to na barki jednego z rodziców spada utrzymanie dzieci. Nie zawsze wsparciem mogą być zasądzone alimenty, bo zdarza się, że były partner uchyla się od obowiązku alimentacyjnego. Niestety, nie są to rzadkie przypadki. [więcej]

09.11.2018 15:00

Dostawa wyrobów stalowych wraz z usługą malowania - problem na gruncie VAT

Podatnicy VAT często mają problem z określeniem, czy świadczona przez nich usługa stanowi jedno kompleksowe świadczenie opodatkowane całościowo jedną stawką podatku. W wielu przypadkach zastanawiają się, czy nie powinni rozdzielać usługi na odrębne czynności, które indywidualnie będą podlegały różnym stawkom VAT. Remedium na niejasne przepisy, jak również zmieniające się orzecznictwo, może być wystąpienie o wiążącą interpretację prawa podatkowego. [więcej]

09.11.2018 12:55

Kłamstwo nie jest najskuteczniejszym narzędziem sprzedaży

W badaniu przeprowadzonym na potrzeby Konferencji Nienieodpowiedzialni, 45 proc. respondentów określiło się mianem rozsądnych konsumentów, odmienne zdanie mieli o reszcie Polaków - 26 proc. badanych uważa nasze społeczeństwo za zachłanne. [więcej]

banki