kredyty hipoteczne

Czym jest modelowanie finansowe?

Modelowanie finansowe jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców. Pozwala określić najlepsze warianty projektów i obejmuje aspekty operacyjne, finansowe, podatkowe czy rachunkowe. Dzięki niemu zyskuje się możliwość pokazania przyszłych przepływów pieniężnych. Więcej na ten temat poniżej.1. Czym się charakteryzuje modelowanie finansowe?
2. Jakie ma zastosowanie?
3. Jakie są zalety modelowania finansowego?

Czym się charakteryzuje modelowanie finansowe?

Dobre modelowanie finansowe polega na budowie modelu finansowego, który dzięki wielowymiarowym narzędziom odzwierciedla rzeczywistość. Połączone elementy pozwalają na aktualizację metod i form analizy,aby osiągnąć dobry wynik. Wyróżnia się trzy elementy: dane wejściowe, formuły i obliczenie oraz wyniki obliczeń. Na początek zbiera się dane historyczne i ustanawia założenia. Następnie po otrzymaniu niezbędnych informacji przechodzi się do analizy dokumentów i czynników determinujących wyniki osiągane przez firmę. Na podstawie tego dokonuje się oceny ryzyka i oszacowuje się koszt finansowania za pomocą szczegółowego raportu. Model finansowy polega na wyliczeniu wyników pośrednich, które zależne są od danych wejściowych. Modelowanie może ograniczać się do spraw finansowych przedsiębiorstwa, projektów inwestycyjnych lub grup podmiotów.

Jakie ma zastosowanie?

Modelowanie finansowe ma szerokie zastosowanie w przedsiębiorstwach. Wykorzystuje się je do analizy danych historycznych, np. szacuje się wskaźnik finansowy na podstawie poprzednich sprawozdań. Pomaga także w prognozie danych finansowych w stosunku do przyszłości firmy. Ważną funkcją jest także optymalizacja założeń, która pozwala na uzyskanie zamierzonych wyników. W praktyce stosuje się modelowanie finansowe w: prognozach sprawozdań finansowych, planach restrukturyzacji przedsiębiorstwa, wycenie firmy, analizie finansowej dłużnika, długoterminowych planach czy budżetach i optymalizacji procesów w firmie. W dużych korporacjach używa się modelowanie do analizy zasobów danych klienta, czy do profilowanych reklam.

Jakie są zalety modelowania finansowego?

Decydując się na modelowanie finansowego możemy cieszyć się automatyzacją obliczeń oraz możliwością sporządzenia szybkiej i kompleksowej analizy. Dużą zaletą jest także możliwość monitorowania danych prognostycznych oraz wysoka szczegółowość danych. Warto wspomnień o szybkiej aktualizacji zastosowanego modelu oraz przejrzystej informacji finansowej. Ostatnią zaletą jest możliwość łatwiej identyfikacji błędów obliczeniowych.

Szybkie chwilówki online Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki