kredyty hipoteczne

04.11.2018 19:40

Jak dbać o jakość w organizacji?

Drogą do sukcesu jest idealne spełnianie oczekiwań swoich klientów. Niska jakość produktów, czy też usług firmy jest niedopuszczalna. Jeśli tylko organizacja ma ambicję, aby się rozwijać, powinna zadbać o zapewnienie odpowiedniego poziomu działania. Dobrym sposobem na osiąganie wyznaczonych celów jakościowych jest wdrożenie certyfikowanego systemu zarządzania. Warto wiedzieć, że norma ISO 9001, która zawiera wytyczne dla tego systemu została niedawno zaktualizowana, aby jeszcze lepiej odpowiadać obecnym realiom biznesowym.Jak wprowadzić system zarządzania jakością?

Aby uzyskać certyfikację konieczne jest dokładne poznanie normy oraz jej prawidłowe wdrożenie. Należy przeszkolić pracowników z zasad systemu, dostosować wszystkie procesy do jego wymogów oraz stworzyć całą dokumentację. Nad tymi pracami czuwa pełnomocnik ds systemu zarządzania jakością. Kiedy organizacja jest przygotowana, może zgłosić się na audyt certyfikacyjny. Po tej kontroli często wskazane są jeszcze obszary, w których występują niezgodności i wymagają zmian. Po dopasowaniu wszystkich aspektów działania organizacji do zasad normy, otrzymuje ona certyfikat, który jest ważny przez 3 lata.

Audyt wewnętrzny

Samo wdrożenie systemu to dopiero początek drogi ku doskonaleniu jakości. Aby stopniowo ulepszać system zarządzania jakością konieczne jest prowadzenie rzetelnej kontroli, przez specjalnie przeszkolonych pracowników. Audytorzy wewnętrzni sprawdzają, czy system działa zgodnie z wytycznymi i wychwytuje wszelkie niezgodności. Aby dobrze się przygotować do tej pracy warto wziąć udział w Szkoleniu iso dla audytorów, które składają się z części teoretycznej oraz praktycznej. Uczestnicy uzyskują wiedzę dotyczącą samej normy oraz metodyki przeprowadzania audytu, co stanowi niezbędną bazę do prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku audytora. Bardzo ważną częścią kursu są dyskusje z praktykami oraz ćwiczenia praktyczne. Warto wiedzieć, że także pełnomocnicy kierownictwa powinni ukończyć także odpowiednie szkolenia iso

Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki