kredyty hipoteczne

23.01.2018 10:25

Kiedy przyda nam się OC w życiu prywatnym?

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Lightbox wynika, że w 2018 roku Polacy będą chcieli zadbać przede wszystkim o zdrowie. Aż 37 proc. ankietowanychplanuje schudnąć, a 35 proc. więcej się ruszać. Blisko 30 proc. chciałoby jeść bardziej zdrowo, a 29 proc. rzucić palenie. Choć na liście noworocznych postanowień Polaków nie ma zakupu polisy ubezpieczeniowej, to coraz więcej rodaków dba o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Zbadania "Przezorny zawsze ubezpieczony" wynika, że z dobrowolnych ubezpieczeń korzysta aż 80 proc. krajan. Najpopularniejsze jest ubezpieczenie domu (88 proc.) na życie (77 proc.) oraz NNW (64 proc.) . Dlaczego OC w życiu prywatnym jest mniej popularne i czy Nowy Rok to dobry moment, by je wykupić?

Aż 40 proc. Polaków uważa, że należy się ubezpieczyć na wszelki wypadek, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się wydarzy . Co piąty z nich, kupując ubezpieczenie, myśli nie tylko o sobie, ale również o rodzinie. Według badania PAYBACK Opinion Pool,OC w życiu prywatnym posiada tylko 24 proc. obywateli. Dlaczego? - Ubezpieczenie OC kojarzy nam się najczęściej z obowiązkową polisą komunikacyjną. Trzeba jednak pamiętać, że OC komunikacyjne jest przypisane do ryzyka związanego z pojazdem i szkód, jakie możemy wyrządzić prowadząc auto. Istnieją jednak dobrowolne produkty ubezpieczeniowe, które mogą nas chronić także w życiu prywatnym. O odpowiedzialności cywilnej możemy mówić również wtedy, gdy wyrządziliśmy szkody osobom trzecim, a dotycząone zdrowia, czy mienia. Okazuje się, że w praktyce ubezpieczenie OC ma znacznie więcej zastosowań, aniżeli zwrot kosztów w przypadku zalania sąsiada - mówiAnna Materny,Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych Gothaer TU S.A.Kiedy przyda nam się OC w życiu prywatnym?

Gdy zalejemy sąsiada lub zniszczymy meble w wynajmowanym mieszkaniu

Jeśli wyjedziemy na ferie zimowe, a w tym czasie uszczelka w naszym kranie przestanie dobrze działać i zalejemy sąsiada (przy okazji niszcząc jego meble, perski dywan i inne przedmioty), to możemy mówić o odpowiedzialności cywilnej. Podobnie będzie, gdy z naszego okna spadnie doniczka, wprost na samochód zaparkowany pod blokiem, lub gdy my sami - w wyniku niefortunnych zdarzeń - zniszczymy meble w wynajmowanym przez nas mieszkaniu.Odpowiednio dobrany zakres ubezpieczenia będziezabezpieczeniem finansowym na wypadek podobnych zdarzeń.-Jeśli ubezpieczamy nieruchomość, czyli nasz dom lub mieszkanie,warto pomyśleć o OC w życiu prywatnym. Polisa pokryje koszty naprawy szkody wyrządzonej nie tylko przez nas, ale również osoby prowadzące z nami gospodarstwo domowe. W umowie możemy uwzględnićrównież pomoc domową lub opiekunkę do dziecka, jeśliwykonują one prace na rzecz naszego gospodarstwa - podkreśla Anna Materny, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych Gothaer.

Gdy spowodujemy wypadek np. na stoku narciarskim

Jeśli podczasjazdy na nartach zderzymy się z innym narciarzem, który (w wyniku stłuczki) złamie rękę, nogę lub odniesie inne obrażenia, możemy mówić o odpowiedzialności cywilnej. Podobnie będzie, gdy wjedziemy w kogoś na rowerze lub rolkach, albo zniszczymy sprzęt sportowy drugiej osoby.

- Pamiętajmy, że to ubezpieczający, czyli osoba która wykupuje ubezpieczenie, decyduje o zakresie ochrony w ramach polisy OC, wysokości sumy gwarancyjnej i tym samym o wysokości opłacanej składki. Wybierając ofertę warto pamiętać, że w świecie ubezpieczeń niska składka nie zawsze oznacza, że wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę. Zdarza się, że zbyt niska suma gwarancyjna, ogranicza wysokość odszkodowania wypłacanego przez ubezpieczyciela i może być niewystarczająca do pokrycia wszystkich roszczeń poszkodowanego. Roszczenia przewyższające sumę gwarancyjną sprawca szkody będzie musiał pokryć z własnych środków finansowych - podkreśla Anna Materny z Gothaer.

Gdy nasze dziecko wybije szybę

Za dzieci do 13 roku życia odpowiadają zawsze rodzice. Jeśli nie dopilnujemy dziecka i w czasie wizyty u znajomych wybije ono szybę,to my będziemy odpowiedzialni za wyrządzoną szkodę. Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym może nas ochronić przed rozszerzeniami osób trzecich, oczywiście pod pewnymi warunkami. - Warto podkreślić, że osoba, która sprawowała nadzór nad dzieckiem (rodzic lub opiekun) odpowiada za szkodę tylko wtedy, gdy nie uczyniła wszystkiego, by zapobiec zdarzeniu, które spowodowało szkodę. Na przykład nie interweniowała wtedy, gdy dzieci bawiły się w sposób niebezpieczny dla siebie i dla osób trzecich - podkreśla Anna Materny z Gothaer.

Gdy nasz pies zaatakuje przechodnia

Jeśli mamy OC w życiu prywatnym to ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkody wyrządzone przez nasze zwierzęta domowe takie jak: psy, koty, a czasem również za te bardziej egzotyczne jak jaszczurki i węże.- Warto pamiętać, że właściciel zwierzęcia ma obowiązek naprawić wyrządzoną szkodę niezależnie od tego, czy zwierzę było pod jego nadzorem, czy też uciekło - podkreśla Anna Materny z Gothaer.- Musimy również pamiętać o spełnianiu pewnychwarunków, np. regularnych szczepieniach naszego zwierzęcia. Jeśli o to nie zadbamy, to w przypadku szkody ubezpieczenie nie pokryje skutków ewentualnego przeniesienia choroby zakaźnej - dodaje.

Gdy szkoda będzie wynikiem naszego niedbalstwa

Zdarza się, że szkoda jest wynikiem naszego niedbalstwa. Mówmy o nim wtedy, gdy nie zachowaliśmy podstawowych, czy wręcz elementarnych zasad staranności. Przykład? Wyrzuciliśmy do kosza na śmieci niedopałek papierosa bez upewnienia się, że został zgaszony. W wyniku naszego zaniedbania doprowadziliśmy do pożaru. Co wtedy? - Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni także w przypadku szkód spowodowanych wskutek takiej lekkomyślności albo niedbalstwa. W razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie z mocy prawa nie należy się (art. 827 k.c.), chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej. W ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym rozszerzenie ochrony o rażące niedbalstwo jest bardzo często wprowadzane. Jednak w przypadku, gdy sprawca miał zamiar popełnić daną szkodę nie można liczyć na ochronę ubezpieczeniową- mówi Anna Materny.

Grupa Gothaer

Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki