kredyty hipoteczne

24.07.2017 17:05

Pierwsze kroki na rynku pracy po szkole.

Moment, gdy kończymy szkołę i zdobywamy wymarzony zawód może być dla wielu osób problematyczny. Z jednej strony jest to powód do ogromnej radości, ponieważ osiągnęliśmy założony dawno temu cel, z drugiej zaś pojawia się .pytanie co dalej robić? W takim przypadku w znalezieniu odpowiedniego stanowiska pracy mogą pomóc wyspecjalizowane agencje.

Trudności ze znalezieniem odpowiedniego miejsca pracy nie zawsze muszą wynikać ze złego wyboru zawodu czy braku doświadczenia. W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową często spotykanym problem są bariery na poziomie infrastrukturalnym jak na przykład brak podjazdów czy odpowiednio dostosowanych autobusów niskopodłogowych na trasie od miejsca zamieszania do ewentualnego miejsca pracy. W takim przypadku bardzo dobrym rozwiązaniem okazuje się praca zdalna. Warto dodać, że takie stanowisko dotowane jest ze środków PFRON. Specjalistą w dziedzinie wyszukiwania takich pracowników oraz kontaktowania ich z pracodawcami jest BPO. Zdarza się też tak, że w rejonie gdzie działa dana firma nie ma wystarczającej liczby specjalistów np. jedną z chętniej wyszukiwanych fraz w sieci jest masaż warszawa co może świadczyć o dużym zapotrzebowaniu na takie usługi. Jeśli pracodawca nie może znaleźć specjalisty w tej dziedzinie, to odpowiednia agencja pracy może pomóc mu go poszukać.

W krajach zachodnich proces rekrutacji pracownika przez działające na rynku agencje stoi na wysokim poziomie, ale i w Polsce od paru lat wiele w tym kierunku się zmieniło. Sprawcą jest Internet, bo to za jego pośrednictwem wysyłane są aplikacje. Pozostaje czekać na rozmowę kwalifikacyjną. Novum jest to, że nie kontaktuje się z nami konkretna firma, ale właśnie agencja pracy, która zajmuje się wyszukaniem na zlecenie przyszłego pracodawcy odpowiedniego kandydata. Pośrednictwo agencji budzi pewne obawy, bo nie jest łatwo wykorzenić tradycyjny sposób poszukiwania pracy, jakim dotychczas było osobiste pojawianie się w siedzibie firmy i zostawianie tam CV z listem motywacyjnym.

Firma, która z różnych powodów sama nie może przeprowadzać procesu rekrutacji, zleca to firmie zewnętrznej. Jest to wygodne rozwiązanie, bo na to zadanie nie traci czasu i energii. Poza tym jest gwarancja, że pozyska się pracownika odpowiadającego postawionym wymaganiom. Rekrutacją zajmują się osoby profesjonalnie do tego przygotowane, więc postarają się o to, żeby jeżeli nie w tej, to w innej firmie taka osoba znalazła zatrudnienie, a to dzięki współpracy z innymi pośrednikami i wymianie informacji. Korzyścią dla kandydata jest również to, że w trakcie rozmowy sprawdzany jest pod różnym kątem i w ten sposób może się dowiedzieć o swoich mocnych i słabych stronach.

Wiarygodność agencji pracy można sprawdzić na stronie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, bo to tam musi być odnotowany fakt nadania certyfikatu.

Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki