kredyty hipoteczne

Podatki

18.10.2017 10:45

Czy odstępne podlega VAT?

Należności wypłacone na rzecz skarżącej (odstępne) przez sprzedającego z tytułu odstąpienia od umowy przedwstępnej zobowiązującej do zawarcia . umowy sprzedaży towarów używanych należy uznać za niepodlegające opodatkowaniu VAT - orzekł . Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. [więcej]

18.10.2017 10:33

Fiskus zaopatrzony w nowe narzędzia IT - podatnicy pod stałą kontrolą

Przestępcy skazani na karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym jednego roku mogą ubiegać się o zamianę więzienia na dozór, np. we własnym domu lub mieszkaniu. Podlegają wówczas codziennej kontroli. [więcej]

18.10.2017 10:17

Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku VAT - jak sobie z nim poradzić

1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że podatnik, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku . naliczonego nad należnym, może przenieść ją na kolejny okres rozliczeniowy lub wystąpić o jej zwrot. Teoretycznie urząd skarbowy powinien dokonać zwrotu w terminie wskazanym w deklaracji bądź w korekcie deklaracji. [więcej]

09.05.2017 10:21

Przedsiębiorco, popełniłeś błąd w rozliczeniu VAT-u? Sprawdź, co możesz z tym zrobić

Polski system podatkowy liczy prawie 6 tys. stron maszynopisu ustaw i rozporządzeń, a rocznie nowelizowana jest około jedna trzecia z nich . Zmiany przepisów mogą być szczególnie dotkliwe dla firm jednoosobowych, które muszą do nich dopasowywać sposób i kwoty rozliczeń z fiskusem. [więcej]

08.05.2017 09:16

Spóźnialscy panikują. Co zrobić, gdy spóźnimy się z PIT-em?

Wtorek 2 maja był ostatnim terminem na złożenie zeznania „PIT” za 2016 rok. Co zrobić w momencie, gdy nie dopełniliśmy obowiązku i nie złożyliśmy deklaracji? Przede wszystkim nie wpadać w panikę. Konsekwencji można uniknąć. [więcej]

19.04.2017 10:49

PIT 2017, czyli jak się rozliczyć i zaoszczędzić?

2 maja mija termin złożenia deklaracji podatkowej dla osób uzyskujących dochody z tytułu umowy o pracę, dzieło, zlecenie, jak również świadczeń socjalnych. Podczas wypełniania PIT-a warto pamiętać o uwzględnieniu ulg, które pozwolą nam odzyskać część podatku. Według raportu Ministerstwa Finansów, w ubiegłym roku odliczyliśmy razem od podatku aż 6,4 mld złotych. [więcej]

11.04.2017 12:10

Wady przepisów dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Od dnia 15 lipca 2016 r. obowiązują nowe przepisy, wprowadzające do systemu podatkowego instytucję klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Jednak, w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, konstrukcja klauzuli nadal posługuje się pojęciami, które mogą być niejednoznacznie rozumiane. [więcej]

11.04.2017 11:58

Zmiany w ustawie o PIT

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o PIT. Przewiduje ona, że urząd skarbowy będzie mógł sporządzić zeznanie podatkowe za podatnika PIT wraz z odliczeniami. W myśl nowelizacji także emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń (według szacunków rządu jest to około 11 mln osób), będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1 proc. [więcej]

banki