kredyty hipoteczne

Podatki

18.10.2018 06:33

1% podatku - jak bardzo i komu pomagają Polacy

Z roku na rok rośnie świadomość i chęć Polaków do przekazywania części swojego podatku potrzebującym. , kiedy to 1% można było po raz pierwszy przekazać organizacjom pożytku publicznego, nasze zaangażowanie wzrosło z 80 tys. do ponad 14,1 mln osób, a kwotowo z 10,4 mln do 761,3 mln! Które podmioty wspieramy najchętniej wypełniając deklarację PIT?. [więcej]

29.01.2018 10:44

Umowa o dzieło a rozliczenie podatku

Jedną z form zatrudniania pracowników jest umowa o dzieło. Kodeks cywilny reguluje warunki dotyczące zawierania takich umów. Podpisuje się ją w sytuacji, gdy praca ma prowadzić do osiągnięcia określonego efektu (materialnego lub niematerialnego), co oznacza, że jest to umowa rezultatu. [więcej]

05.12.2017 16:04

Kontrola podatkowa na życzenie

W październiku 2017 r. Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego opublikowała projekt nowej ordynacji podatkowej. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest wprowadzenie konsultacji podatkowych pomiędzy organem i podatnikiem, które w założeniu mają rozwiać wątpliwości przedsiębiorcy co do prawidłowości dokonanych rozliczeń podatkowych. [więcej]

21.11.2017 15:14

Z łatką oszusta - rzecz o karuzeli podatkowej

Działania Ministerstwa Finansów, których celem jest walka z nieuczciwymi praktykami podatkowymi, przynoszą konkretne rezultaty. Przynajmniej tak twierdzi sam resort finansów. I rzeczywiście - w sierpniu br. [więcej]

16.11.2017 17:10

Zajęcie majątku przez fiskusa

Konsekwencją braku zapłaty podatku jest zazwyczaj wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika skarbowego. Jak ochronić swój majątek? Jeśli istnieje uzasadniona obawa, że podatnik nie wypełni zobowiązania podatkowego (na przykład gdy podatnik trwale nie uiszcza podatków lub celowo zbywa majątek, aby uniknąć jego egzekucji), fiskus może dokonać zabezpieczenia jeszcze przed upływem terminu płatności. Może to uczynić na przykład w trakcie kontroli skarbowej. [więcej]

16.11.2017 16:57

Żyjemy w państwie policyjnoskarbowym. Setki zmian w przepisach podatkowych i sztuczki fiskusa

W poniedziałek . 23 października Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowej Ordynacji podatkowej. Ustawę można uznać za wisienkę na torcie setek zmian dokonanych w prawie podatkowym w ostatnich dwóch latach. [więcej]

16.11.2017 16:49

Podatnicy sprawdzą kontrahenta w wykazie podatników VAT czynnych

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych . ustaw przewiduje utworzenie wykazu podatników . VAT czynnych, który ma służyć przede wszystkim weryfikacji kontrahentów. [więcej]

10.11.2017 12:19

Będą uproszczenia w prawie podatkowym

Zmiany w zakresie rozliczania straty podatkowej, nieopłaconych wierzytelności, zaliczek na podatek dochodowy - to tylko niektóre z rozwiązań proponowanych w rządowym projekcie . ustawy o zmianie niektórych ustaw w . celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. [więcej]

banki