kredyty hipoteczne

10.12.2013 17:22

Porozumienie w sprawie delegowania pracowników osiągnięte

Ministrowie ds. pracy Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie stosowania nowej dyrektywy, która ma lepiej chronić prawa pracowników delegowanych. Powinny ich obowiązywać przepisy kraju, w którym pracują, dotyczące m.in. godzin pracy, minimalnego wynagrodzenia, minimalnej liczby płatnych dni wolnych czy norm BHP. Dyrektywa ma utrudnić obchodzenie przepisów przez nieuczciwych przedsiębiorców i lepiej chronić pracowników delegowanych.

Największe kontrowersje budziła propozycja wprowadzenia tzw. solidarnej odpowiedzialności. W jej myśl za niewywiązywanie się z obowiązków wobec pracowników delegowanych przez podwykonawcę byłby odpowiedzialny także główny wykonawca.

Zdaniem podsekretarza stanu Radosława Mleczki wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby prowadzić do tego, że firmy delegujące znajdą się w sytuacji trudniejszej, niż firmy w inny sposób angażujące pracowników.

Ministrowie ustalili, że odpowiedzialność solidarna będzie obowiązywała wyłącznie w sektorze budownictwa. Poszczególne kraje będą mogły jednak zdecydować, że zamiast niej wprowadzą inne formy odpowiedzialności, np. sankcje wobec głównego wykonawcy. Ministrowie porozumieli się też w sprawie katalogu środków kontroli przedsiębiorców delegujących pracowników.

mpips.gov.pl

Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki