kredyty hipoteczne

Praca

06.10.2015 11:46

Czujesz się niedoceniony w pracy? Zmień ją

Satysfakcję z pracy dają nie tylko pieniądze, lecz także panująca w firmie atmosfera. Słowa „dziękuję” czy „dobra robota” nic nie kosztują, a budują pracownika, który wykonuje . swoje zadania z zaangażowaniem. [więcej]

05.10.2015 11:55

Jak wykorzystać potencjał serwisu rekrutacyjnego do znalezienia pracy?

Wertowanie ogłoszeń, pisanie CV, rozsyłanie dokumentów aplikacyjnych do firm. Coraz częściej proces rekrutacyjny wygląda wręcz odwrotnie. To pracownik czeka na ofertę od pracodawcy. [więcej]

Październik pod znakiem fintech!
02.10.2015 09:53

Miliardy na pracę dla młodych bezrobotnych

Projekt ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do zatrudniania młodych bezrobotnych do 30. roku życia. Firmy, które przyjmą do pracy takie osoby, już od 1 stycznia 2016 roku mogą liczyć na częściową refundację kosztów zatrudnienia. [więcej]

02.10.2015 09:46

Rewolucja w umowach na czas określony

Około 3 milionów Polaków zatrudnionych wg danych GUS na umowach czasowych może odczuć zmiany wynikające z uchwalonej nowelizacji Kodeksu Pracy. Pod koniec sierpnia zakończył się proces legislacyjny ustawy, która wprowadza ograniczenie stosowania umów na czas określony. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 22 lutego 2016 roku. [więcej]

30.09.2015 10:53

Nie pozwól, by w twojej umowie znalazła się niedozwolona klauzula

Zarówno pracodawca, jak i pracownik mają pewną swobodę w kształtowaniu umowy o pracę. Zgodnie z prawem zawarte w dokumencie zapisy nie mogą być niekorzystne dla zatrudnionego. Ważne, aby przed podpisaniem umowy sprawdzić ją. [więcej]

30.09.2015 10:44

Absolwenci filologii pożądani na rynku pracy

Kariera filologa kojarzy nam się z nauczaniem lub tłumaczeniem. Tymczasem o absolwentów filologii coraz częściej upominają się międzynarodowe firmy z innych branż. 90% pracodawców zwraca uwagę na biegłą znajomość języka u pracowników. [więcej]

29.09.2015 09:43

Dla kogo praca od ręki? - raport

W jakich branżach i w którym województwie znajdziesz najszybciej zatrudnienie? Kogo i z jakimi kwalifikacjami szukają pracodawcy? Kto nie ma problemu ze znalezieniem pracy - dowiedz się więcej z najnowszej analizy rynku przygotowanej przez GoldenLine.

Wyszukiwanie pracowników w serwisach rekrutacyjnych i dotarcie bezpośrednio do nich z ofertą pracy jest coraz chętniej stosowaną przez rekruterów metodą na znalezienie dobrego specjalisty czy managera. Ograniczając czas i koszty rekrutacji, rekruterzy sięgają po narzędzia pozwalające prosto i szybko znaleźć kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami i szybko skontaktować się z nimi. [więcej]

29.09.2015 09:24

Inwestycja w szkolenia i studia dla pracowników to sposób na pozyskanie i utrzymanie wysoko wykwalifikowanej kadry

Wobec spadającego bezrobocia pracodawcom coraz trudniej zapełnić wakaty w swoich firmach. Szczególnie poszukiwani są specjaliści, ale tych na rynku pracy brakuje już od dawna. Alternatywą może być wsparcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby już pracujące w firmie bądź kuszenie nowych pracowników szkoleniami i studiami. [więcej]

banki