kredyty hipoteczne

Praca

25.08.2015 10:55

Tygodniowy czas pracy zgodnie z przepisami

Czy w zakładzie pracy, gdzie obowiązuje 40-godzinny tygodniowy czas pracy, równocześnie istnieje . konieczność przebywania 8h dziennie w miejscu zatrudnienia?. Czy wystarczającym jest, aby w okresie tygodnia czas przebywania w pracy bilansował się i wynosił 40h, spełniając wymóg 11h przerwy między zakończeniem jednej dniówki i rozpoczęciem następnej?. [więcej]

19.08.2015 09:56

Zatrudniasz osobę po 50. roku życia? Sprawdź, z jakich ulg możesz skorzystać

Osoby po 50. roku życia stanowią ponad 1/5 ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy i liczba ta systematycznie wzrasta - wynika z raportu opracowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) wdrożyło program, który ma obniżyć pracodawcom koszty zatrudniania pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego. [więcej]

19.08.2015 09:15

Pracownik nie ma obowiązku odbierania służbowych SMS-ów i e-maili podczas urlopu

Pracodawca nie powinien wymagać, aby jego podwładny był dostępny podczas urlopu wypoczynkowego. W praktyce wielu pracodawców oczekuje jednak, że pracownik pozostanie w kontakcie. telefonicznym czy e-mailowym, a pracownicy z różnych powodów akceptują ten stan rzeczy. [więcej]

12.08.2015 10:33

14 dni nieprzerwanego urlopu nie dla każdego realne

Dwa tygodnie niczym niezakłóconego urlopu wypoczynkowego? . Jak się okazuje, co szósty polski pracownik ma problem z ich otrzymaniem. A przecież prawo do tego świadczenia jest jednym z podstawowych praw pracowniczych. [więcej]

12.08.2015 10:12

Sposób na nieuczciwego pracownika

Problem oszustw popełnianych przez pracowników dotyczy już ponad połowy polskich przedsiębiorstw. Najwięcej przypadków nadużyć notują firmy zajmujące się usługami finansowymi i telekomunikacyjnymi oraz handlem. Nie dziwi zatem fakt, że właściciele małych i średnich przedsiębiorstw stosują zasadę ograniczonego zaufania wobec swoich współpracowników i inwestują w oprogramowanie monitorujące każde działanie podejmowane na służbowym komputerze czy tablecie. [więcej]

12.08.2015 09:45

Małe przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z pracowników tymczasowych

Korzystanie z pracowników tymczasowych daje małym firmom możliwość zwiększania lub zmniejszania kadry w zależności od popytu na dane produkty czy usługi. Na rynku przybywa więc agencji zatrudnienia - z 5,5 tys. takich podmiotów ponad tysiąc specjalizuje się w pracy tymczasowej. [więcej]

11.08.2015 13:14

Przyszły pracownik pod lupą rekrutera

Coraz więcej pracodawców, zatrudniając osobę na kluczowe stanowisko, decyduje się sprawdzić jej przeszłość i to zanim nawiąże z nią współpracę. Z punktu widzenia np. instytucji finansowej taki proces jest niezbędny, aby obdarzyć zaufaniem pracownika, który będzie zajmować kluczową pozycję w danej organizacji. [więcej]

11.08.2015 10:36

Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego, ale może to być dla firmy kosztowna decyzja

Odwołanie pracownika z wakacji oznacza, że firma powinna zwrócić zatrudnionemu środki, które ten poniósł w związku z odwołaniem. Mogą to być środki wydane na organizację wypoczynku i koszty powrotu do domu. Zwrotem mogą być także objęte wydatki związane z podróżą rodziny. [więcej]

banki