kredyty hipoteczne

Praca

02.09.2015 07:25

Opieka medyczna i karnety sportowe - oczekiwane dodatki do pensji

70% Polaków otrzymuje od swoich pracodawców dodatkowe świadczenia. Co ciekawe, coraz chętniej jesteśmy gotowi do nich dopłacać lub w całości pokrywać ich koszty. Najbardziej ceniona i pożądana przez nas jest opieka medyczna. [więcej]

31.08.2015 07:53

Bogate doświadczenie w CV pomaga?

To nie prawda, że kluczowym elementem na liście oczekiwań pracodawców względem potencjalnych kandydatów do pracy jest tak zwane bogate doświadczenie. Pracodawcy zazwyczaj precyzyjnie określają je w latach stażu pracy na danym stanowisku. Zdarzają się w procesach rekrutacyjnych takie sytuacje, w których kandydatura osoby ubiegającej się o pracę zostaje odrzucona ze względu na zbyt bogate doświadczenie. [więcej]

Październik pod znakiem fintech!
26.08.2015 13:16

Pracodawco, nie zrób ze swojego pracownika technokaleki

Niecałe 3% przebadanych stanowisk pracy w Polsce spełnia wymogi ergonomii - wynika z badania „Ergotest: Nie zostań technokaleką?. To właśnie polscy pracodawcy dbają o zatrudnionych najgorzej. Zagraniczni - już dawno się przekonali, że efektywni i oddani firmie są przede wszystkim pracownicy zadowoleni oraz zdrowi. [więcej]

26.08.2015 10:23

Do 30 września wykorzystaj zaległy urlop

Nie zawsze istnieje możliwość wybrania urlopu wtedy, kiedy całkowicie nam to odpowiada, niekiedy. także nawał obowiązków służbowych lub trudna sytuacja firmy nie pozwalają na wykorzystanie należnego urlop w terminie, jaki nakazuje Kodeks pracy. Warto mieć jednak świadomość, że niewykorzystany urlop nie przepada, i że możemy, a nawet powinniśmy, wykorzystać go jak najszybciej. [więcej]

25.08.2015 10:55

Tygodniowy czas pracy zgodnie z przepisami

Czy w zakładzie pracy, gdzie obowiązuje 40-godzinny tygodniowy czas pracy, równocześnie istnieje . konieczność przebywania 8h dziennie w miejscu zatrudnienia?. Czy wystarczającym jest, aby w okresie tygodnia czas przebywania w pracy bilansował się i wynosił 40h, spełniając wymóg 11h przerwy między zakończeniem jednej dniówki i rozpoczęciem następnej?. [więcej]

19.08.2015 09:56

Zatrudniasz osobę po 50. roku życia? Sprawdź, z jakich ulg możesz skorzystać

Osoby po 50. roku życia stanowią ponad 1/5 ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy i liczba ta systematycznie wzrasta - wynika z raportu opracowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) wdrożyło program, który ma obniżyć pracodawcom koszty zatrudniania pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego. [więcej]

19.08.2015 09:15

Pracownik nie ma obowiązku odbierania służbowych SMS-ów i e-maili podczas urlopu

Pracodawca nie powinien wymagać, aby jego podwładny był dostępny podczas urlopu wypoczynkowego. W praktyce wielu pracodawców oczekuje jednak, że pracownik pozostanie w kontakcie. telefonicznym czy e-mailowym, a pracownicy z różnych powodów akceptują ten stan rzeczy. [więcej]

12.08.2015 10:33

14 dni nieprzerwanego urlopu nie dla każdego realne

Dwa tygodnie niczym niezakłóconego urlopu wypoczynkowego? . Jak się okazuje, co szósty polski pracownik ma problem z ich otrzymaniem. A przecież prawo do tego świadczenia jest jednym z podstawowych praw pracowniczych. [więcej]

banki