kredyty hipoteczne

Praca

26.08.2015 10:23

Do 30 września wykorzystaj zaległy urlop

Nie zawsze istnieje możliwość wybrania urlopu wtedy, kiedy całkowicie nam to odpowiada, niekiedy. także nawał obowiązków służbowych lub trudna sytuacja firmy nie pozwalają na wykorzystanie należnego urlop w terminie, jaki nakazuje Kodeks pracy. Warto mieć jednak świadomość, że niewykorzystany urlop nie przepada, i że możemy, a nawet powinniśmy, wykorzystać go jak najszybciej. [więcej]

25.08.2015 10:55

Tygodniowy czas pracy zgodnie z przepisami

Czy w zakładzie pracy, gdzie obowiązuje 40-godzinny tygodniowy czas pracy, równocześnie istnieje . konieczność przebywania 8h dziennie w miejscu zatrudnienia?. Czy wystarczającym jest, aby w okresie tygodnia czas przebywania w pracy bilansował się i wynosił 40h, spełniając wymóg 11h przerwy między zakończeniem jednej dniówki i rozpoczęciem następnej?. [więcej]

Październik pod znakiem fintech!
19.08.2015 09:56

Zatrudniasz osobę po 50. roku życia? Sprawdź, z jakich ulg możesz skorzystać

Osoby po 50. roku życia stanowią ponad 1/5 ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy i liczba ta systematycznie wzrasta - wynika z raportu opracowanego przez Najwyższą Izbę Kontroli. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) wdrożyło program, który ma obniżyć pracodawcom koszty zatrudniania pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego. [więcej]

19.08.2015 09:15

Pracownik nie ma obowiązku odbierania służbowych SMS-ów i e-maili podczas urlopu

Pracodawca nie powinien wymagać, aby jego podwładny był dostępny podczas urlopu wypoczynkowego. W praktyce wielu pracodawców oczekuje jednak, że pracownik pozostanie w kontakcie. telefonicznym czy e-mailowym, a pracownicy z różnych powodów akceptują ten stan rzeczy. [więcej]

12.08.2015 10:33

14 dni nieprzerwanego urlopu nie dla każdego realne

Dwa tygodnie niczym niezakłóconego urlopu wypoczynkowego? . Jak się okazuje, co szósty polski pracownik ma problem z ich otrzymaniem. A przecież prawo do tego świadczenia jest jednym z podstawowych praw pracowniczych. [więcej]

12.08.2015 10:12

Sposób na nieuczciwego pracownika

Problem oszustw popełnianych przez pracowników dotyczy już ponad połowy polskich przedsiębiorstw. Najwięcej przypadków nadużyć notują firmy zajmujące się usługami finansowymi i telekomunikacyjnymi oraz handlem. Nie dziwi zatem fakt, że właściciele małych i średnich przedsiębiorstw stosują zasadę ograniczonego zaufania wobec swoich współpracowników i inwestują w oprogramowanie monitorujące każde działanie podejmowane na służbowym komputerze czy tablecie. [więcej]

12.08.2015 09:45

Małe przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z pracowników tymczasowych

Korzystanie z pracowników tymczasowych daje małym firmom możliwość zwiększania lub zmniejszania kadry w zależności od popytu na dane produkty czy usługi. Na rynku przybywa więc agencji zatrudnienia - z 5,5 tys. takich podmiotów ponad tysiąc specjalizuje się w pracy tymczasowej. [więcej]

11.08.2015 13:14

Przyszły pracownik pod lupą rekrutera

Coraz więcej pracodawców, zatrudniając osobę na kluczowe stanowisko, decyduje się sprawdzić jej przeszłość i to zanim nawiąże z nią współpracę. Z punktu widzenia np. instytucji finansowej taki proces jest niezbędny, aby obdarzyć zaufaniem pracownika, który będzie zajmować kluczową pozycję w danej organizacji. [więcej]

banki