kredyty hipoteczne

23.12.2017 10:19

Spadek - komu przysługuje, jeśli nie sporządzono testamentu?

Gdy tracimy kogoś z bliskich, zwykle sprawy spadkowe nie są dla nas ważne. Zajmujemy się nimi w późniejszym terminie, choć często czas, w jakim podejmujemy działania dotyczące spadku, jest niezwykle ważny. Meandry prawa często są dla nas obce, adwokat od spraw spadkowych z pewnością udzieli nam wiele przydatnych wskazówek, pomoże w skompletowaniu wymaganych dokumentów, oraz będzie nas reprezentował w sądzie, gdy zajdzie taka potrzeba. Nie zawsze konieczny jest adwokat. Spadki, które posiadają zapis testamentowy, możemy przeprowadzić w obecności notariusza.A gdy nie ma testamentu? Wówczas sprawy spadkowe wymagają postępowania sądowego, przy czym pomoc adwokata od spraw spadkowych, może być bezcenna. Przy kilku spadkobiercach często są to sprawy skomplikowane. Postępowania spadkowe mogą się ciągnąć latami, wymagać wielu dokumentów, często znajdujących się w różnych archiwach, dlatego wybór dobrego adwokata ma spore znaczenie.

Dziedziczenie ustawowe

Gdy zmarła osoba nie pozostawiła po sobie testamentu, wówczas o stanie prawnym co do dziedziczenia, decyduje stan rodzinny spadkodawcy. W pierwszej kolejności prawo do spadku posiada małżonek oraz dzieci. W przypadku małżonka nie może to być mniej niż 1 z całości spadku. Gdy któreś z dzieci zmarło przed spadkodawcą, wówczas dziedziczą jego dzieci, w następnej kolejności wnuki, prawnuki itd. Czyli tak zwani zstępni. Gdy spadkodawca nie posiadał dzieci, wówczas prawo do dziedziczenia posiada współmałżonek w ½ części, oraz rodzice spadkodawcy, każde po ¼ części. Na pytania dotyczące różnych zawiłości, z pewnością odpowie nam adwokat. Spadki to zagadnienia dość skomplikowane.

Spadkobiercy ustawowi, podział na grupy

Zasadniczo spadkobierców możemy podzielić na 4 grupy:

- Pierwsza to ta, gdzie dziedziczy małżonek wraz z dziećmi oraz zstępni tych z dzieci, które nie dożyły otwarcia spadku. Wszystkie dzieci mają takie same prawa bez względu na to, czy pochodzą ze związku formalnego, czy też nie.
- Druga grupa, gdzie dziedziczy małżonek, oraz rodzice spadkodawcy, a w wypadku ich śmierci- rodzeństwo spadkodawcy I ich zstępni.
- Trzecia grupa, do której należą dziadkowie, zstępni dziadków, oraz pasierbowie (o ile są). Ma to miejsce wówczas, gdy nie ma spadkobierców z pierwszych dwu grup.
- Czwarta, ostatnia grupa, to Skarb Państwa, który jest spadkobiercą wówczas, gdy zmarły nie posiadał żadnych innych spadkobierców.

Czy zawsze dziedziczy małżonek?

Małżonek dziedziczy w obu pierwszych grupach. Wyjątek stanowi prawomocne postanowienie sądu dotyczące separacji. Wówczas spadkodawca może powołać współmałżonka do przejęcia spadku jedynie na podstawie testamentu. Gdy separacja jest faktyczna, lecz nieorzeczona przez sąd, małżonek dziedziczy na normalnych zasadach. Prawa do spadku nie posiada były małżonek, jak również współpartner (konkubinat).

Czy możemy dziedziczyć ustawowo wówczas gdy zmarły pozostawił testament?

W szczególnych przypadkach tak. Ma to miejsce wówczas, gdy osoby powołane do spadku w testamencie nie mogą być spadkobiercami (zmarły przed jego odczytaniem) bądź zrzekają się przyjęcia testamentu. Kolejnym przypadkiem jest testament częściowy. Gdy zapis ostatniej woli zmarłego dotyczy tylko części majątku, pozostała część przypada rodzinie na zasadach dziedziczenia ustawowego. Warto pamiętać, że spadku z dziedziczenia ustawowego, można się zrzec, podobnie jak testamentu, z tym że mamy na to limit czasowy. W momencie, gdy nie zmieścimy się w tym czasie, zostajemy spadkobiercami z,,automatu?, co czasami może przysporzyć nam wielu problemów, zwłaszcza gdy zmarły był w jakikolwiek sposób zadłużony.

Spadki, to rozległy temat, charakteryzuje się zawiłością, a różne komplikacje pisze samo życie. By się nie pogubić, potrzebny jest z pewnością dobry adwokat. Spadki i wszystkie aspekty związane z dziedziczeniem po bliskiej nam zmarłej osobie najlepiej złożyć w doświadczone ręce. Kancelarie adwokackie często zajmują się problematyką związaną ze spadkami, Najlepiej wybrać taką, która się specjalizuje w prawie spadkowym, bądź ma adwokata tylko I wyłącznie od takich konkretnych spraw.

Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki