kredyty hipoteczne

Wahania kursów walutowych - Jak wpływają one na gospodarkę?

Wahania kursów walut są naturalnym wynikiem płynnego systemu walutowego, który jest normą w większości najważniejszych gospodarek. Na kurs waluty ma wpływ wiele fundamentalnych i technicznych czynników. Obejmują one względną podaż i popyt na daną walutę, wyniki gospodarcze, prognozę inflacji, różnice stóp procentowych, przepływy kapitałowe, poziom wsparcia i oporu. Ponieważ czynniki te znajdują się na ogół w stanie ciągłych zmian, wartość waluty zmienia się z dnia na dzień.Wprawdzie kurs waluty powinien być określany przez gospodarkę bazową, jednak przyjęte schematy często się zmieniają, ponieważ ogromne ruchy waluty mogą decydować o losach całej gospodarki.

Daleko idący wpływ walutowy

Wprawdzie wpływ zawirowań waluty na gospodarkę jest ogromny, to większość ludzi nie zwraca szczególnej uwagi na notowania walut, ponieważ większość prowadzonych przez nich interesów prowadzona jest w walucie krajowej. Dla typowego konsumenta kursy wymiany odnoszą się tylko do okazjonalnych operacji lub transakcji, takich jak podróże zagraniczne, płatności importowe lub przekazy zagraniczne.

Powszechnym błędem, który większość ludzi wyznaje jest to, że silna waluta krajowa jest korzystna, ponieważ sprawia, że na przykład podróżowanie do Europy lub płacenie za importowany produkt jest tańsze. Realnie rzecz biorąc, zbyt silna waluta może w dłuższej perspektywie wywierać poważne opory na gospodarkę kraju, ponieważ sektory przemysłowe przestają być konkurencyjne, a tysiące miejsc pracy ulega likwidacji. Chociaż konsumenci mogą lekceważyć słabszą walutę krajową, to jednak słaba waluta może przynieść wiele korzyści dla gospodarki.

Najważniejsze waluty świata na rynku zagranicznym jest ważnym instrumentem w systemie narzędzi banku centralnego, a także kluczowym czynnikiem przy ustalaniu polityki pieniężnej. Poziomy kursów walut wpływają bezpośrednio lub pośrednio na szereg kluczowych zmiennych ekonomicznych. Mogą one odgrywać rolę w oprocentowaniu spłacanego kredytu hipotecznego, w zwrocie z portfela inwestycyjnego, w cenie artykułów spożywczych w lokalnym supermarkecie, a nawet w perspektywach zatrudnienia.

Wpływ waluty na gospodarkę

Poziom kursu walutowego ma bezpośredni wpływ na następujące aspekty gospodarki:

Handel towarowy

Dotyczy to handlu międzynarodowego danego kraju lub jego eksportu i importu. Ogólnie rzecz biorąc słabsza waluta stymuluje eksport i powoduje, że import staje się droższy, zmniejszając tym samym deficyt handlowy (lub zwiększając nadwyżkę) kraju w miarę upływu czasu.

Na przykład, przyjmijmy, że jesteś amerykańskim eksporterem, który sprzedał milion sztuk towaru po 10 USD za sztukę w Europie dwa lata temu. Wtedy kurs wymiany wynosił 1 EUR = 1,25 USD. Koszt dla Twojego europejskiego kupca wynosił zatem 8 euro za sztukę. Twój kupujący negocjuje teraz lepszą cenę przy dużym zamówieniu, a ponieważ cena dolara spadła do 1,35 euro, możesz sobie pozwolić na to, aby dać kupującemu rabat przy jednoczesnym zachowaniu co najmniej 10 dolarów za sztukę.

Nawet jeśli nowa cena wynosi 7,50 euro, co stanowi 6,25% zniżki w stosunku do poprzedniej wartości, cena w dolarach wyniesie 10,13 dolarów według aktualnego kursu. Deprecjacja w walucie krajowej jest głównym powodem konkurencyjności eksportu na rynkach międzynarodowych.

Z drugiej strony znacznie silniejsza waluta może zmniejszyć opłacalność eksportu i sprawić, że import stanie się tańszy. Może to spowodować dalszy wzrost deficytu handlowego, a w konsekwencji osłabienie waluty w mechanizmie samoregulacji. Zanim to nastąpi sektory przemysłowe, które są w dużym stopniu zorientowane na eksport mogą zostać zdziesiątkowane przez nadmiernie silną walutę.

Z tego równania jasno wynika, że im wyższa jest wartość eksportu netto, tym wyższy jest PKB danego kraju. Jak wspomniano wcześniej, eksport netto ma odwrotną korelację w stosunku do siły rodzimej waluty.

Przepływy pieniężne

Kapitał zagraniczny napływa do krajów, które mają silną władzę, dynamiczne systemy gospodarcze i stabilne waluty. Aby przyciągnąć kapitał inwestycyjny od inwestorów zagranicznych, kraj musi mieć stosunkowo stabilną walutę. W przeciwnym razie perspektywa strat kursowych spowodowanych deprecjacją waluty może zniechęcić inwestorów zagranicznych.

Przepływy kapitałowe można podzielić na dwa główne typy - bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w których inwestorzy zagraniczni nabywają udziały w istniejących spółkach lub budują nowe obiekty za granicą oraz inwestycje portfelowe, w których inwestorzy zagraniczni kupują, sprzedają i obracają zagranicznymi papierami wartościowymi. BIZ są kluczowym źródłem finansowania dla rozwijających się gospodarek takich jak Chiny i Indie.

Rządy zdecydowanie wolą BIZ od zagranicznych inwestycji portfelowych, ponieważ te ostatnie często przypominają "gorące pieniądze", które mogą opuszczać kraj, kiedy sytuacja staje się trudna. Zjawisko to określane mianem "ucieczki kapitału" może być wywołane przez jakiekolwiek negatywne wydarzenie, w tym spodziewaną lub przewidywaną dewaluację waluty.

Szybkie chwilówki online Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki