kredyty hipoteczne

09.04.2018 10:35

Zdrowa kondycja lekarskich finansów

W Polsce publiczne i prywatne wydatki na służbę zdrowia wynoszą rocznie średnio około 6200zł na osobę, wynika z danych OECD i jest to jeden z najniższych wyników w Europie . Mimo niewysokich nakładów finansowych praktyki lekarskie znajdują się w dobrej kondycji. Problemy z płatnościami kredytów i innych zobowiązań ma jedynie mniej niż 0,9 proc., czyli 6-krotnie mniej niż w przypadku ogółu przedsiębiorstw - wynika z danych BIG InfoMonitor oraz BIK. Zaległości praktyk lekarskich wobec banków i kontrahentów wynoszą 214 mln zł.

W Polsce działa140 tys. firm, które prowadzą praktykii poradnielekarskie. Ponad 105 tys. zarejestrowanych jest jako praktyka ogólna i specjalistyczna, a ponad 34 tys. jakostomatologiczna. Jak podaje Naczelna Izba Lekarska zawód lekarza wykonuje 172,6 tys. osób. Medycy mają pełne ręce roboty, bo zgodnie z danymi GUS za 2016 r., liczba porad medycznych przekroczyła 323,1 mln,astomatologicznych 34,5 mln. U lekarzy ogólnych i specjalistów każdy Polak był więc w ciągu rokuponad 8 razy. Mniejszy ruch panował w gabinetach stomatologicznych, dentystów odwiedziło przez rokmniej niż 90 proc. rodaków.

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia BIG InfoMonitor przyjrzał się kondycji lekarskich finansów. Śmiało można powiedzieć, że mają się świetnie. Jak wynika z danychRejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz z bazy BIK,firm lekarskich opóźniających płatność rat kredytów oraz faktur (min. 500 zł przez co najmniej 30 dni) jest niewiele ponad 1,2 tys. oznacza to, że mniej niż 0,9 proc. firm lekarskichma problemy z terminową obsługą zobowiązań wobec banków i pozostałych partnerów biznesowych, podczas gdy wśród ogółu przedsiębiorstw, odsetek ten jest sześciokrotnie wyższy i wynosi 5,4 proc. Średnia wartość przeterminowanego zobowiązania firmy zarejestrowanej jako praktyka lekarska to 175,2 tys. zł.

Łączne zaległości firm oferujących usługi lekarskie wynoszą 214 mln zł, z czego 189,6 mln zł przypada na kredyty. - Biorąc pod uwagę, że lekarska działalność gospodarcza jest zadłużona w bankach naniemal 3,3 mld zł, kwota przeterminowanych kredytów jest stosunkowo niewysoka - zwraca uwagę Halina Kochalska, ekspertBIG InfoMonitor.- Lekarze bardzo dobrze prezentują się również w roli kredytobiorców zaciągających kredyty prywatne: konsumpcyjne lub mieszkaniowe. Jak wynika z danych BIK problemy ze spłatą kredytów branych na prywatne potrzeby ma jedynie 4 proc.lekarzy prowadzących jednocześnie działalność gospodarczą. Wśród ogółu Polaków kłopoty z obsługą kredytów ma ponad dwukrotnie więcej, bo 9,4 proc. osób - dodaje.

Dobrą kondycję finansową praktyk lekarskich i stomatologicznych potwierdzają również analizy wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska. Wśród zbadanych 3 tys. poradni lekarskich, zarówno tych świadczących usługi specjalistyczne, jak i ogólne, dwie trzeciejest w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej. Jeszcze lepiej sytuacja wygląda w przypadku praktyk stomatologicznych, ponad 80 proc. z blisko 300 przebadanych firm ma sytuację finansowądobrą i bardzo dobrą. Co wyjątkowo rzadkie wśród polskich firm, tutaj akurat niemal 55 proc. znajduje się w bardzo dobrej kondycji finansowej.

Perspektywy dla lekarzy również wyglądają dobrze. Według szacunków firmy badawczej PMR,prywatna częśćusług medycznych w latach 2017-2022 będzie zyskiwała na wartości średnio 7 proc. rocznie.

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Powrót Przeczytaj cały artykuł
banki